fbpx

Aktualności

,,Krowie na zdrowie’’

Program ,,Krowie na zdrowie’’ realizują wspólnie cztery firmy: Barenbrug Polska Sp. z o.o. , Corteva Agriscience, De Heus Sp z o.o., Claas, które przedstawiły...

Widziane z Brukseli – organizacje producenckie i szczepionka przeciw ASF

17 i 18 lutego w Parlamencie Europejskim odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich (AGRI), podczas którego posłowie wymienili poglądy m.in. w...

Nadal zagraża nam susza rolnicza

Najnowszy raport ,,Stop Suszy 2020'' sporządzony przez specjalistów z Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pokazuje, że choć po ostatnich opadach wilgotność gleby w wielu...

KRIR pyta – Ministerstwo Rozwoju odpowiada – Farmy fotowoltaiczne a ład przestrzenny gminy

Prezentujemy odpowiedz Ministerstwa Rozwoju na wniosek Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie dopuszczalności sytuowania farm fotowoltaicznych na gruntach klas IV-VI, które zostały objęte ustaleniami...

Czy Polska jest liderem napływu siły roboczej z zagranicy?

Do końca 2019 roku Polska była liderem w przyjmowaniu do pracy osób z zagranicy. W większości byli to pracownicy z Ukrainy. Czy będzie tak...
Newsletter
Hodowla

,,Krowie na zdrowie’’

Program ,,Krowie na zdrowie’’ realizują wspólnie cztery firmy: Barenbrug Polska Sp. z o.o. , Corteva Agriscience, De Heus Sp z o.o., Claas, które przedstawiły...

Technika

JAK ZREDUKOWAĆ KOSZTY I CZAS PRACY, BY MIEĆ LEPSZE PLONY?

Uprawa roślin jest bardzo czasochłonna. Chcąc uzyskać wysokie plony o dobrej jakości, wielu rolników poświęca każdą chwilę swoim uprawom. Zapominają o odpoczynku oraz o...

Rynek

Rozprzestrzenianie się koronawirusa w Chinach może mieć niekorzystne reperkusje dla europejskiego rynku...

Według Krajowego Związku Pracodawców Producentów Trzody Chlewnej rozwój sytuacji w Chinach związanej z rozprzestrzenianiem sie koronawirusa, w krótkim okresie, może mieć niekorzystne reperkusje dla...

Ochrona roślin

PIORiN informuje – Główny Inspektor zatwierdził zaktualizowane metodyki IP

Jednym z podstawowych wymogów do uzyskania Certyfikatu integrowanej produkcji roślin jest prowadzenie produkcji i ochrony roślin według szczegółowych metodyk zatwierdzonych przez Głównego Inspektora, które...

Ochrona roślin – wyzwania dla rolnictwa

O tym, w jaki sposób Sesje Naukowe Instytutu Ochrony Roślin – PIB wpływają na polskie rolnictwo, z jakimi wyzwaniami się ono obecnie zmaga, i...

PIORiN informuje – wycofywane substancje czynne

16 stycznia 2020 r. weszły w życie Rozporządzenia wykonawcze Komisji Europejskiej (UE) nr 2020/17 oraz 2020/18 w sprawie nieodnowienia zatwierdzenia do stosowania w środkach...

Uprawa

JAK ZREDUKOWAĆ KOSZTY I CZAS PRACY, BY MIEĆ LEPSZE PLONY?

Uprawa roślin jest bardzo czasochłonna. Chcąc uzyskać wysokie plony o dobrej jakości, wielu rolników poświęca każdą chwilę swoim uprawom. Zapominają o odpoczynku oraz o...

Czy warto badać glebę?

Za podstawę wysokich plonów uważa się skuteczne nawożenie i dobrą ochronę roślin. Jednak skuteczne nawożenie jest wtedy, gdy gleba będzie miała dostarczane odpowiednie składniki. Wielu...

PIORiN informuje – Główny Inspektor zatwierdził zaktualizowane metodyki IP

Jednym z podstawowych wymogów do uzyskania Certyfikatu integrowanej produkcji roślin jest prowadzenie produkcji i ochrony roślin według szczegółowych metodyk zatwierdzonych przez Głównego Inspektora, które...

Firmy i produkty