70% kwoty do wykorzystania

W roku kwotowym 2009/2010 producenci mleka zobowiązani są do wykorzystania limitu będącego ich własnością (tzw. kwoty indywidualnej) na dzień 1 kwietnia 2009 w 70%, podobnie jak to miało miejsce w ubiegłych latach kwotowych, podaje ARR.

Informacja podana przez ARR jest odpowiedzią na wątpliwości, które mogą zrodzić się w wyniku interpretacji przepisów regulujących wspólną organizacje rynku mleka w UE (art. 72 ust. 2, Rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych (rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) zmienionego rozporządzeniem Rady (WE) nr 72/2009). Zgodnie z unijnymi założeniami, jeżeli producenci nie wprowadzą do obrotu ilości równej przynajmniej 85% ich kwoty indywidualnej podczas co najmniej jednego dwunastomiesięcznego okresu, państwa członkowskie mogą zdecydować, czy i na jakich warunkach całość lub część niewykorzystanej kwoty zostanie przekazana do rezerwy krajowej. Jak informuje Agencja Rynku Rolnego, swoboda decyzyjna pozostawiona krajom przez Komisję Europejską, umożliwia państwu członkowskiemu UE zastosowanie progu niższego niż określony w przepisie. W związku z powyższym Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie przewiduje dokonywania zmian w obecnie obowiązujących przepisach ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych, wdrażających postanowienia tego artykułu.”

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności