7 x CLAAS: medale AGRITECHNICA 2013

Firma CLAAS została wyróżniona 1 złotym oraz 6 srebrnymi medalami AGRITECHNICA 2013 za innowacyjne rozwiązania w rolnictwie.

Nagrodzony złotym medalem symulator obsługi maszyn żniwnych i ciągników online opisaliśmy w październikowym wydaniu WRP. Teraz przyjrzyjmy się pozostałym innowacjom firmy CLAAS.
Automatyczne usuwanie blokad w wozach oraz przyczepach zbierających
Usunięcie zapchania w okolicach podbieracza w wozach albo przyczepach zbierających oznaczało dotychczas zawsze mniej lub bardziej pracochłonną i różnej długości przerwę w załadunku. Nowy system pozwala na automatyczny przebieg pojedynczych manualnych kroków zmierzających do usunięcia blokady. Kiedy przychodzi sygnał przeciążenia, następuje automatyczne podniesienie w górę łamanego dyszla i równoczesne obniżenie podłogi z zespołem tnącym, napęd podbierania zostaje odłączony a przenośnik podłogowy przesuwa się lekko do przodu. Następujący później sygnał akustyczny informuje, że należy włączyć wał odbioru mocy. Na koniec wóz zbierający również automatycznie powraca do stanu gotowości do pracy. Obok wyraźnie wyższego komfortu obsługi – połączonego z odczuwalnym odciążeniem operatora, szczególnie podczas długich dni roboczych – nowy system prowadzi do szybszego i wydajniejszego usuwania blokad. Przynosi to poprawę bezpieczeństwa samego procesu, jak i pracy a tym samym i rentowności inwestycji. Ponadto chroni to maszynę przed uszkodzeniami.
Optymalizacja elektroniczno-hydraulicznego układu wymuszonego kierowania w przyczepach
W systemach z wymuszonym kierowaniem osie przyczepy sterowane są w określonym wcześniej (stałym) stosunku do kąta skrętu ciągnika. Jeżeli ustawienie podstawowe jest tak wybrane, że wymuszony skręt osi przyczepy w stosunku do promienia skrętu ciągnika jest bardzo mały, wpływa to wprawdzie pozytywnie na stabilność przy większych prędkościach jazdy, ale za to negatywnie na zwrotność pojazdu z przyczepą. Możliwe jest też silne ścieranie opon na wąskich zakrętach o małym promieniu. Zwiększenie kąta skrętu kierowanych osi zwiększa co prawda zwrotność, jednakże dzieje się to kosztem stabilności jazdy. Firma CLAAS oferuje tu uzależnione od prędkości jazdy całkowicie automatyczne ustawienie układu wymuszonego kierowania kół przyczepy z optymalnym dostosowaniem go do aktualnej sytuacji. Automatyczne ustawianie pozwala unikać błędów obsługi w tym zakresie – system wybiera zawsze optymalny kompromis pomiędzy zwrotnością i stabilnością jazdy. Dodatkowo na wąskich zakrętach system kontrolujący kąt zgięcia ostrzega akustycznie operatora, zanim jeszcze dojdzie do kolizji pomiędzy ciągnikiem i dyszlem przyczepy.
CLAAS AQUA NON STOP Comfort  – W pełni automatyczny przyrząd do ostrzenia noży
AQUA NON STOP COMFORT to pierwszy całkowicie automatyczny przyrząd do ostrzenia noży w wozach zbierających i zespołach tnących pras. Niezależnie od stopnia zużycia noży, ostrzenie nie odbywa się więcej po stałym promieniu tylko dokładnie wzdłuż indywidualnego konturu każdego z nich. Przyrząd ten ostrzy w przeciągu dnia roboczego do 45 noży. Dzięki stosowaniu wymienialnych szablonów możliwe jest dokładne ostrzenie różnych typów noży.
GRAIN QUALITY CAMERA dla kombajnu CLAAS LEXION 760, 770, 780
Optymalizacja ustawień kombajnu zbożowego odbywała się dotychczas głównie drogą kontroli wzrokowej zboża znajdującego się w zbiorniku. Jednak zaglądanie do zbiornika jest najczęściej nie tylko ergonomicznie trudne do zrealizowania ale może też być złudne. Stosowane do tej pory czujniki służące ocenie jakości zboża nie przynosiły niestety zadowalających rezultatów. Przedstawiona Grain Quality Camera firmy CLAAS to kolorowa kamera o wysokiej rozdzielczości umieszczona w głowicy elewatora i filmująca materiał w przepływającym strumieniu. Zdjęcia te poddawane są analizie pod kątem składników obcych i ziarna pokruszonego, i w postaci wykresu słupkowego przekazywane na wyświetlacz terminala operatora z ewentualnym ostrzeżeniem w przypadku osiągnięcia wartości granicznej. Ponadto operator po raz pierwszy ma możliwość ciągłego śledzenia kolorowego obrazu i rozróżniania na nim luźnych i przywierających do ziarna zanieczyszczeń. Stanowi to nową i dokładniejszą podstawę oceny jakości ziarna a tym samym optymalizacji ustawień zespołu młócącego i młocarni czyszczącej.
Czujnik wiatru i nachylenia – automatyczna zmiana kierunku wyrzutu w kombajnie zbożowym CLAAS LEXION
Równomierny rozkład sieczki jest sporym wyzwaniem, zwłaszcza przy dużych szerokościach roboczych, a utrudnianym dodatkowo przez wiatr oraz pracę na zboczach. Dotychczas operator musiał korygować kierunek wyrzutu sieczki kierując się kontrolą wzrokową w lusterku wstecznym lub obrazem z kamery. Przy występowaniu wiatru bocznego albo przy pracy na stoku korekta kierunku wyrzutu była niezbędnie konieczna po każdej zmianie kierunku jazdy. Zastosowany przez firmę CLAAS czujnik wiatru i nachylenia znajduje się na obydwu światłach tylnych kombajnu. Dzięki płytowej konstrukcji rejestruje on wiatr boczny oraz nachylenie terenu w taki sposób, że odpowiednio do siły wiatru porusza się na boki względnie waha w kierunku pionowym. Wzajemne zniesienie największych wychyleń oraz częstotliwości czujnika sprawia, że wyklucza się tu wpływ nagłych porywów wiatru. Odpowiednio do tego wyrzutnik promieniowy wyrzuca słomę w kierunku przeciwnym do kierunku wiatru bocznego względnie w górę stoku. Zastosowanie czujnika po raz pierwszy umożliwia regulację zapewniającą równomierny rozrzut słomy.
CLAAS ICT – Elektroniczny system optymalizacji procesu i wydajności pracy traktora z maszyną
Program ICT (Implement Controls Tractor) to system elektroniczny służący optymalizacji procesu i wydajności pracy traktora z maszyną. Program posługuje się poszczególnymi parametrami doczepionej lub zawieszonej maszyny rolniczej, wykorzystując je do sterowania traktorem. Swoje pierwsze zastosowanie system znajdzie w kombinacji prasy kostkującej z traktorem, gdzie drogą automatycznej regulacji prędkości jazdy zapewni permanentną optymalną wydajność prasy. Przy tym możliwe są dwa modusy pracy: a mianowicie „maksymalna wydajność“ albo „maksymalna jakość kostek“. W przypadku wystąpienia zakłóceń albo przeciążenia agregatu następuje automatyczne wyłączenie wałka odbioru mocy.
Kontrola pracy agregatów podbieracza, mechanizmu wiążącego, rotora z nożami i odpychacza odczuwalnie odciąża operatora. Automatyczna regulacja prędkości jazdy pod kątem osiągnięcia optymalnej wydajności prowadzi do poprawy wydajności zestawu maszyn a tym samym do oszczędności kosztów.
(Anna Arabska, Daniel Alankiewicz, foto: DLG)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności