7 pozwoleń eksportowych do Rosji

W wyniku kontroli przeprowadzonej w kwietniu 2010 r. przez inspektorów Federalnej Służby ds. Nadzoru Weterynaryjnego i Fitosanitarnego Federacji Rosyjskiej, pod koniec czerwca – jak podał GIW – zatwierdzono do eksportu do Rosji 7 polskich zakładów produkcyjnych: 3 zakłady mięsne, 2 zakłady mleczarskie oraz 2 zakłady składowania gotowych produktów pochodzenia zwierzęcego.

Zatwierdzonymi zakładami mięsnymi są:
– Drosed S.A. – ubój drobiu, rozbiór mięsa drobiowego oraz przetwórstwo mięsa drobiowego i wieprzowego
– POŁONINA LESKO” Sp. z o.o. – ubój trzody chlewnej, bydła i owiec oraz rozbiór wieprzowiny, wołowiny i baraniny
– Agro – Handel Sp. z o.o. – ubój trzody chlewnej oraz rozbiór wieprzowiny i wołowiny.
Zatwierdzone zakłady składowania:
-Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MARLEX Sp. z o.o.”
-Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Mięsnego Firma “”Marcinkowscy”” Sp. z o.o. Chłodnia Składowa.
“””