7. Agrokonferencja Banku BGŻ

Sektor rolno-spożywczy w latach 2014-2020 – szanse i zagrożenia wynikające z nowej perspektywy finansowej” – to temat tegorocznej Agrokonferencji Banku BGŻ.”

Celem organizowanych od 7 lat Agrokonferencji jest umożliwienie spotkania i merytorycznej dyskusji środowisk biznesowych z przedstawicielami administracji rządowej, instytucji samorządu gospodarczego oraz przedstawicielami Unii Europejskiej. Spotkanie jest okazją do debaty na najbardziej aktualne tematy, dotyczące tej jakże istotnej gałęzi gospodarki. Poruszane są zawsze zagadnienia przełomowe, istotne dla całego sektora rolno-spożywczego.

Lata 2014-2020 to nowy Budżet UE, w tym nowy budżet Wspólnej Polityki Rolnej. Jest to okazja do przedyskutowania w gronie ekspertów, co jeszcze oprócz zmian w WPR przyniosą nadchodzące lata, jaki wpływ na branże ma przyrost ludności i zmieniająca się struktura wiekowa Polski i Europy. Ponadto, dyskusje będą dotyczyć zmian klimatycznych i ich wpływu na nasze funkcjonowanie – powiedział Bartosz Urbaniak, dyrektor zarządzający ds. agrobiznesu w Banku BGŻ. – Na przyszłość sektora rolno-spożywczego chcemy spojrzeć z wielu perspektyw i wspólnie z klientami reprezentującymi czołówkę polskiego rolnictwa i przemysłu spożywczego odpowiedzieć na pytanie, co nas czeka w nadchodzącym okresie. Zastanowimy się, jak najlepiej wykorzystać nadchodzące szanse – dodał Bartosz Urbaniak.
Specjalnie na konferencję został przygotowany raport pt. W poszukiwaniu sprzyjającego wiatru – analiza strategiczna makrootoczenia sektora spożywczego w Polsce”. Raport prezentuje najbardziej prawdopodobny, zdaniem analityków Banku BGŻ, rozwój sytuacji branży spożywczej w latach 2012-2020. Zostały w nim zawarte globalne i krajowe trendy w gospodarce w odniesieniu do uregulowań prawnych dotyczących rynku biopaliw, upraw genetycznie modyfikowanych oraz reform wspólnej polityki rolnej. Dodatkowo, zawiera ocenę funkcjonowania przedsiębiorstw z sektora agro, szanse i wyzwania pojawiające się w otoczeniu. Raport uwzględnia obecną sytuację branży spożywczej na rynkach światowych i europejskich oraz perspektywy rozwoju.
Patronat medialny nad tegoroczną konferencją sprawuje TVP Info oraz Rzeczpospolita.
Źródło: BGŻ