650 tys. rolników otrzymało już płatności do gruntów rolnych

Do 31 grudnia 2007 r. ponad 650 tys. rolników otrzymało już płatności do gruntów rolnych za 2007 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przelała na rachunki bankowe rolników ponad 2,2 mld zł. Płatności są przelewane na rachunki bankowe rolników od 3 grudnia br. Płatności obszarowe są wypłacane każdego roku od grudnia do czerwca następnego roku.

Wysokość stawek płatności uzupełniających za 2007 r. została podana w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 31 października 2007 r. w sprawie stawek płatności uzupełniających (Dz. U. Nr 204, poz. 1479).

opr. MS
Wrp.pl
źródło: ARiMR