600 zł/ha wsparcia dla producentów czarnej porzeczki?

Jest już nowy projekt rozporządzenia dotyczącego realizacji niektórych zadań ARiMR, według którego producenci czarnej porzeczki mieliby otrzymać pomoc w wysokości 600 zł na każdy hektar plantacji.

Projekt rozporządzenia zakładającego wsparcie dla rolników, którzy ucierpieli na spadku cen czarnej porzeczki, wysunęło ministerstwo rolnictwa. Propozycja zakłada pomoc w wysokości 600 zł na każdy hektar upraw czarnej porzeczki, po które producenci będą mogli zgłaszać się do powiatowego biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wsparcie udzielone jednemu rolnikowi nie może jednak przekroczyć kwoty 15 tysięcy euro. Łącznie, na ten cel ma być przeznaczone 21,6 mln zł, a pomocą ma być objęte prawie 36 tys. ha upraw tych owoców.

Warunkiem udzielenia takiej pomocy mają być średnie straty minimum 30% wartości produkcji wynikające z niskich cen skupu czarnej porzeczki w ciągu ostatnich 3 lat (lub ostatnich 5 lat po odrzuceniu najwyższej i najniższej wartości produkcji). Oczywiście, będą to mogły stwierdzić powołane przez wojewodę komisje.
Nowe rozporządzenie jest skutkiem spadających od kilku lat cen skupu czarnej porzeczki. W 2007 roku za kilogram tych owoców można było dostać 3,75 zł, w 2011 r. ponad 4 zł, a z kolei w 2014 roku 0,60 zł, a tegoroczne ceny są niższe jeszcze o 1o groszy i wynoszą 0,50 zł. W ubiegłym roku każdy hektar plantacji czarnej porzeczki przynosił straty w wysokości 6470 zł. (przy cenie 0,60 zł za kilogram).

Nad nowym projektem rząd pochyli się już dzisiaj, 25. sierpnia. Ministerstwo rolnictwa chce, aby nowe przepisy weszły w życie już z chwilą ich ogłoszenia.

Renata Struzik, źródło: PAP