60 tysięcy złotych na restrukturyzację gospodarstw: warunki otrzymania pomocy

fot. K. Drozd

60 tysięcy złotych bezzwrotnej premii może otrzymać rolnik, który zdecyduje się na rozwój swojego małego gospodarstwa. Wnioski o uzyskanie dotacji na ,,Restrukturyzację małych gospodarstw’’ można składać osobiście lub przez pełnomocnika np. korzystając z wrzutni, a także w formie dokumentu elektronicznego wysłanego za pośrednictwem platformy ePUAP lub przesyłką pocztową w oddziałach regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do 29 maja.

O wsparcie finansowe może starać się rolnik posiadający gospodarstwo obejmujące co najmniej 1 hektar użytków rolnych lub nieruchomość służącą do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej. Jak podkreśla AR i MR bardzo ważne jest to, by wielkość ekonomiczna gospodarstwa nie przekraczała 13 tys. euro. Wniosek może złożyć osoba zarówno ubezpieczona w KRUS-ie, jak i w ZUS-ie. Nie ma również zakazu jednoczesnego prowadzenia działalności gospodarczej lub pracy na etacie. Trzeba natomiast spełnić jeszcze inny warunek – przychody z działalności rolniczej muszą stanowić co najmniej 25 proc. wszystkich przychodów.

Jak się dowiedzieliśmy premia na “Restrukturyzację małych gospodarstw” wynosi 60 tys. zł i jest wypłacana w dwóch ratach. Pierwsza – w wysokości 48 tys. zł po otrzymaniu decyzji i złożeniu przez beneficjenta wniosku o płatność, druga – 12 tys. zł po prawidłowej realizacji biznesplanu.

Do uzyskania wsparcia nie wystarczy wypełnienie samego wniosku. Trzeba też zgromadzić potrzebne załączniki. A tych jest sporo. Do wniosku dotyczącego operacji typu  “Restrukturyzacja małych gospodarstw”  w ramach poddziałania “Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” objętego PROW 2014-2020  trzeba dołączyć następujące dokumenty aplikacyjne:

– załącznik nr 1 do wniosku o przyznanie pomocy – Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa danych osobowych osób fizycznych,

– informacje dotyczące realizacji operacji obejmujących wykonywanie robót budowlanych,

– biznesplan “Restrukturyzacja małych gospodarstw”,

– oświadczenie: małżonka wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na ubieganie się o przyznanie pomocy przez wnioskodawcę, współposiadacza gospodarstwa  o wyrażeniu zgody na ubieganie się wnioskodawcy o przyznanie pomocy, w przypadku gdy operacja będzie realizowana w gospodarstwie stanowiącym przedmiot współposiadania, współwłaściciela nieruchomości, na której realizowana będzie inwestycja budowlana o wyrażeniu zgody na realizację inwestycji przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy,

– wniosek o płatność  I raty pomocy,

– wniosek o płatność II raty pomocy,

– oświadczenie o prowadzeniu ewidencji przychodów i rozchodów w gospodarstwie lub księgi przychodów i rozchodów, lub prowadzeniu księgi rachunkowej, lub ewidencji przychodów i rozchodów na podstawie odrębnych przepisów,

– załącznik nr 1 do wniosku o płatność pierwszej/drugiej raty pomocy – Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa danych osobowych osób fizycznych,

– sprawozdanie z realizacji biznesplanu,

Wzory wszystkich potrzebnych dokumentów zamieszczone są stronie internetowej Agencji:www.armir.gov.pl

Rolnik aplikujący o wsparcie powinien też pamiętać, że  pomoc musi zostać w całości przeznaczona na prowadzenie gospodarstwa lub przygotowanie do sprzedaży wytwarzanych w nim produktów rolnych.

– Przynajmniej 80 proc. premii trzeba wydać na inwestycje w środki trwałe (budowę lub remont budynków; nabycie nowych maszyn; zakup gruntów, stada podstawowego zwierząt; zakładanie sadów i plantacji wieloletnich gatunków). Taką pomoc w ramach PROW 2014-2020 można uzyskać raz, a w przypadku małżonków przysługuje ona tylko jednemu z nich – niezależnie od tego, czy prowadzą wspólne, czy odrębne gospodarstwa – informuje ARiMR.

9 KOMENTARZE

  1. Pod koniec kwietnia , po blisko 10-u miesiącach od złożenia wniosku, otrzymałem pozytywną decyzję. Opryskiwacz wyceniony w czerwcu 2020r na 6049zł brutto dziś kosztuje 6750zł netto… Termin realizacji za 2-3 miesiące i bez gwarancji ceny, która najprawdopodobniej jeszcze wzrośnie… Na chwilę obecną te 60 tys mają mniejszą wartość niż 50 tys w roku zeszłym.

  2. Świnia 🐷 po 4zl. Wszystko drożeje. Po co się dodatkowo zadłużać przecież wiadomo że za 60tys nic się nie da zrobić no chyba że 15lat temu

  3. Korzystamy z programu jest trudny do spełnienia, kwota powinna być minimum 100 tys. Trzeba się nagłowić by zrealizować biznesplan. Swoich środków dodaliśmy już ze 40 tys.

  4. Ten program jest na poziomie załatwiania jak byś wszedł w programy o duże pieniądze, a co gorsze wnioski rozpatrywane są po roku, a pieniądze dostaniesz po 4 miesiącach od otrzymania decyzji, w tym czasie ceny maszyn lub materiałów budowlanych kilka razy są podnoszone. Tak więc z tego programu więcej strat niż pożytku, a warunki trzeba spełnić bo w przeciwnym razie pieniądze bedzie trzeba zwrócić.

  5. Szczególnie jak ceny materiałów budowlanych poszły od 100 do 400 procent w górę więc teraz trzeba wydać 200 tys by zrobić to co w zeszłym roku można bylo za 60 tys

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności