60 lat Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Otwarciem nowej Sali Senatu, uroczystym posiedzeniem Senatu i premierową emisją filmu o uczelni rozpoczęły się wczoraj oficjalne jubileuszowe uroczystości 60-lecia Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. W dniu wczorajszym odsłonięto również tablicę poświęconą rektorom UP.

W piątek, 14 października, zainaugurowany zostanie rok akademicki 2011/2012, otwarte zostanie także Centrum Nauk o Żywności i Żywieniu z udziałem minister nauki i szkolnictwa wyższego Barbary Kudryckiej. Atrakcją ostatniego dnia uroczystości centralnych będą zjazd absolwentów uczelni i otwarcie Ponadregionalnego Rolniczego Centrum Kongresowego w Pawłowicach.

Korzenie Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, podobnie jak całego wrocławskiego środowiska akademickiego, tkwią we Lwowie. Początki Wydziału Rolniczego też sięgają Galicji z czasów panowania Habsburgów. W roku 1856 w Dublanach koło Lwowa powstała Szkoła Gospodarstwa Wiejskiego, przekształcona w roku 1858 w Wyższą Szkolę Rolniczą. Powołanie dekretem Krajowej Rady Narodowej z 24 sierpnia 1945 roku Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu wraz z wydziałami Medycyny Weterynaryjnej i Rolnictwa z Oddziałem Ogrodniczym otworzyło powojenną kartę historii Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Jego bazą materialną stał się przedwojenny Instytut Rolniczy niemieckiego Uniwersytetu we Wrocławiu. W 1945 roku studia na obu wydziałach rozpoczęły 302 osoby. W roku akademickim 1946/47 kadra naukowo-dydaktyczna to 103 osoby, w tym 20 pracowników samodzielnych. W 1951 roku z Uniwersytetu i Politechniki wyodrębniła się samodzielna uczelnia – Wyższa Szkoła Rolnicza, która od 1972 roku funkcjonowała jako Akademia Rolnicza, a od 23 listopada 2006 roku jako Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
Co roku mury Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu opuszcza około 2800 absolwentów, a w okresie sześćdziesięciu lat samodzielnej działalności Uczelnia wykształciła ponad 50 tysięcy wysoko kwalifikowanych specjalistów.

Dane o uczelni
Obecnie uczelnia zatrudnia 1,6 tysiąca pracowników, w tym ponad 220 profesorów i doktorów habilitowanych. Na pięciu wydziałach, w 37 instytutach i katedrach kształci się około 10,4 tysiąca studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz 1,7 tysiąca słuchaczy studiów podyplomowych i doktoranckich. Rocznie Uniwersytet prowadzi ponad 240 projektów badawczych finansowanych przez MNiSW i podmioty gospodarcze. Księgozbiór Biblioteki Głównej liczy ponad 212 tysięcy woluminów, a korzysta z niego ponad 11 tys. czytelników
Na Uczelni prowadzone jest kształcenie na wszystkich stopniach: pierwszym (studia licencjackie, inżynierskie), drugim (studia magisterskie) i trzecim (studia doktoranckie). W jej ofercie jest ponad 20 kierunków studiów o profilach rolniczo-przyrodniczym, technicznym i ekonomicznym. Wiele kierunków jest prowadzonych w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Bogata jest również oferta studiów podyplomowych. Przewiduje się na Uczelni zwiększenie liczby studiujących doktorantów i słuchaczy na studiach podyplomowych.

Szczegółowy program jubileuszowych uroczystości jest dostępny na stronie: http://www.up.wroc.pl/jubileusz/