60 lat Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB w w Puławach

W dniach 9-10 czerwca 2010 r. odbyły się uroczystości obchodów 60-lecia istnienia Instytutu, Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa oraz konferencja naukowa poświęcona sprawom oddziaływania rolnictwa na środowisko przyrodnicze w warunkach zmian klimatu.

W uroczystych obchodach 60-lecia istnienia Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowego Instytutu Badawczego, które odbyły się w siedzibie IUNG PIB w Puławach uczestniczyli minister rolnictwa Marek Sawicki i podsekretarz stanu Tadeusz Nalewajk.
Minister rolnictwa i rozwoju wsi Marek Sawicki, podczas konferencji naukowej, przedstawił zebranym problematykę spraw, którą aktualnie zajmuje się resort oraz stanowisko Polski w sprawach warunków i sposobu realizacji przyszłej wspólnej polityki rolnej na lata 2013 – 2020.
Podsekretarz stanu Tadeusz Nalewajk podkreślił rolę i znaczenie Instytutu dla rolnictwa, w szczególności zwrócił uwagę na realizację przez IUNG programu wieloletniego dotyczącego kształtowania środowiska rolniczego oraz zrównoważonego rozwoju produkcji rolniczej, jak też na rolę Instytutu w wydzieleniu w Polsce obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW) i obszarów problemowych rolnictwa (OPR). Odznaczył także pracowników Instytutu odznaką honorową Zasłużony dla rolnictwa”.