531 mln eur na wsparcie sektora rybnego

Polska otrzyma około 531 mln euro z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego na lata 2014 – 2020.

Program Operacyjny "Rybactwo i Morze" na lata 2014 – 2020 w porównaniu z zeszłym okresem programowania jest bardziej rozbudowany. Określono w nim bowiem siedem priorytetów w ramach których dostępnych będzie 50 różnych form pomocy. W poprzedniej siedmioletniej perspektywie wsparcie podzielone zostało na pięć tzw. osi priorytetowych i było w nich dostępnych 19 różnego rodzaju form dofinansowania. Po przedstawieniu przez KE alokacji dla Polski, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podejmie ostateczną decyzję, które rodzaje wsparcia będą realizowane w ramach danego Priorytetu. 
 
Wykaz działań priorytetowych określonych w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze" na lata 2014 – 2020:
– Priorytet 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy: do wyboru 26 rodzajów pomocy;
– Priorytet 2. Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy: do wyboru 13 rodzajów wsparcia;
– Priorytet 3. Wspieranie wdrażania WPRyb do wyboru: 2 rodzaje dofinansowania;
– Priorytet 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej: do wyboru 3 rodzaje pomocy;
– Priorytet 5. Wspieranie obrotu i przetwarzania do wyboru: 4 rodzaje wsparcia;
– Priorytet 6. Wspieranie wdrażania Zintegrowanej Polityki Morskiej: do wyboru 3 rodzaje dofinansowania;
– Priorytet 7. Pomoc Techniczna.
 
Komisja Europejska określając powyższe priorytety na najbliższe siedem lat, szczególny nacisk położyła  na działania zmierzające do zrównoważonego, ekologicznego i innowacyjnego rozwój rybołówstwa i akwakultury. Na wsparcie będą mogły liczyć projekty, które doprowadzą do zmniejszenia zużycia wody czy chemikaliów, a także ograniczą emisję zanieczyszczeń środowiska naturalnego. Pomoc będzie można też otrzymać na wzmocnienie organizacji producenckich oraz na inwestycje wspierające rozwój obszarów rybackich.

Całkowity budżet Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego na latach 2014 – 2020 wynosi blisko 5,75 mld euro. Najwięcej pieniędzy otrzyma z niego Hiszpania – 1,16 mld euro, o połowę mniej przypadnie Francji – ok. 588 mln euro, Włochy będą miały do dyspozycji ponad 537 mln euro, Portugalia ponad 392 mln euro, a Grecja ok. 388 mln euro. Budżet EFMR na lata 2014 – 2020 jest wyższy niż ten dostępny w poprzednim siedmioletnim okresie, wówczas bowiem wynosił on 4,3 mld euro.

(Źródło: ARiMR)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności