500 mln euro

Komisarz do spraw rolnictwa i rozwoju wsi Unii Europejskiej 18 lipca podczas posiedzenia Rady Ministrów UE do spraw rolnictwa przedstawił założenia pakietu Komisji Europejskiej przygotowanego dla rolników w wysokości 500 mln euro, który ma służyć poprawie sytuacji na rynkach rolnych.

Podczas debaty nad pakietem, odnosząc się do trudnej sytuacji rynkowej Minister Rolnictwa i Rozwoju  Wsi Krzysztof  Jurgiel zaznaczył, że działania pomocowe przedstawione dzisiaj przez Komisję muszą być proste w realizacji i szybkie do zastosowania, aby pomoc do rolników trafiła jeszcze we wrześniu. Zauważył, że w zaproponowanym przez KE pakiecie nie podano szczegółów dotyczących podniesienia stawek za wycofanie z rynku owoców i warzyw.

Zdaniem ministra Jurgiela powinno to nastąpić jak najszybciej i winno mieć zastosowanie również do mechanizmu tymczasowego, nadzwyczajnego wsparcia dla owoców i warzyw, uruchomionego w związku z rosyjskim embargiem i nie tylko dla zrzeszonych producentów-rolników. Ustalone dla Polski ilości owoców i warzyw, które mogą być objęte wycofaniem z rynku są na zbyt niskim poziomie, a to pogłębi destabilizację na rynku owoców, zwłaszcza jabłek.

Polsce zmniejszono limity wycofań z 286 tys. ton na 89 tys. ton (o 70%), choć program został wdrożony zgodnie z procedurami. Polska produkuje ok. 3,3 mln ton jabłek rocznie.

Minister zaznaczył również, że w ramach przeglądu Wieloletnich Ram Finansowych, w tym w ramach oceny Wspólnej Polityki Rolnej – Polska oczekuje równych warunków konkurencji dla polskich rolników.

Jak udało się nam ustalić pakiet obejmuje:

1. Mechanizm ograniczania produkcji mleka
150 mln euro wsparcia dla dobrowolnego zmniejszenia dostaw mleka na obszarze UE. Mechanizm będzie funkcjonować na poziomie UE, dzięki czemu dostęp rolników w UE do programu będzie odbywać się na tych samych warunkach.

2. Warunkowa pomoc dostosowawcza
350 mln euro alokowane w ramach środków pomocowych na poziomie Państw Członkowskich. Państwa Członkowskie mogą uzupełnić kwotę pomocy o 100%.
Dla Polski przewidziano kwotę 22 670 129 euro.

3. Dobrowolne wsparcie związane z produkcją
Państwa Członkowskie otrzymały możliwość zmiany ustaleń w ramach dobrowolnego wsparcia związanego z produkcją dla sektora mleczarskiego, w celu zapewnienia oddzielenia płatności od produkcji w roku 2017.

4. Wydłużenie okresu interwencji publicznej dla odtłuszczonego mleka w proszku poza 30 września
Interwencja publiczna dla odtłuszczonego mleka w proszku zostanie wydłużona do końca lutego 2017 r., kiedy to zostanie wznowiony standardowy okres interwencji. Do końca grudnia 2016 r., górny pułap dla wykupu odtłuszczonego mleka w proszku po stałej cenie zostaje utrzymany na poziomie 350 000 t.

5. Wydłużenie systemu dopłat do prywatnego przechowywania dla odtłuszczonego mleka w proszku
Mechanizm standardowy (przechowywanie przez 90 – 210 dni) oraz rozszerzony (365 dni) zostaną wydłużone do końca lutego 2017 r.

6. Zaliczki
Zaliczki w wysokości 70% z tytułu płatności bezpośrednich oraz 85% z tytułu płatności obszarowych w ramach rozwoju obszarów wiejskich będą wypłacane od dnia 16 października 2016 r., po zakończeniu kontroli administracyjnych.

7. Owoce i warzywa
Wsparcie dla wycofania z rynku dokonane przez organizacje producentów w sektorze owoców i warzyw zostanie zaktualizowane.

Źródło: MRiRW

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności