50 mln zł z funduszy UE na podnoszenie kompetencji

Ministerstwo Rozwoju planuje już wkrótce zamierza  uruchomić nowy program wsparcia  dla osób chcących podnosić swoje kompetencje.  W Programie Wiedza Edukacja Rozwój zostało przeznaczonych  ponad 50 mln zł na pomoc zwrotną (tzn. nieoprocentowane pożyczki z możliwością częściowego umorzenia) dla osób dorosłych z całego kraju, które chcą skorzystać z kursów lub studiów podyplomowych.

Fundusz „Pożyczki na kształcenie” skierowany jest do osób pełnoletnich, zamieszkujących na obszarze Polski, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych. Wnioskować mogą o pożyczkę przeznaczoną wyłącznie na studia podyplomowe, kursy, szkolenia oraz inne formy kształcenia osób dorosłych oferowane przez krajowe i zagraniczne podmioty (za wyjątkiem studiów I, II i III stopnia), trwające nie dłużej niż 24 m-ce. Istotą funduszu jest brak jakichkolwiek dodatkowych kryteriów dla pożyczkobiorców, jak też formy czy tematyki szkolenia lub kursu.

Jak podkreśla resort rozwoju „Pożyczki na kształcenie” w swoim podstawowym założeniu mają być impulsem dla osób, które planują rozwój osobisty, ale ze względu na koszty, wahają się z podjęciem decyzji. Indywidualna osoba, spełniająca podstawowe warunki, może ubiegać się o jedną lub kilka pożyczek, których suma nie przekroczy maksymalnej wartość 100 tys. zł w ciągu 3 lat trwania programu. Pożyczki są nieoprocentowane i nieobciążone żadnymi dodatkowymi kosztami (prowizjami, opłatami itp.). Przyznawane są na konkretny cel i mogą stanowić do 100% kosztu szkolenia/kursu/studiów. Mechanizm zwrotny zakłada spłacanie w równych ratach, w cyklu miesięcznym, przy czym minimalna liczba rat (długość spłaty) to 12 miesięcy, a maksymalna to 36 miesięcy.

Przy spełnieniu przez pożyczkobiorcę podstawowych warunków – takich jak np. ukończenie szkolenia, istnieje możliwość umorzenia do 25% wartości pożyczki, które będzie realizowane poprzez zwolnienie ze spłaty ostatnich rat, czyli skrócenie okresu kredytowania.

– Rozpoczęcie naboru wniosków o pożyczkę planowane jest na przełomie sierpnia i września 2017 r. Całość procesu aplikacji i udzielenia, a następnie spłaty pożyczki odbywać się będzie przy zminimalizowanym zaangażowaniu i przy uproszczonych formalnościach po stronie potencjalnego uczestnika projektu. Kluczowym elementem procesu będzie system on-line oraz zdalne i elektroniczne przekazywanie dokumentów, co pozwoli na zapewnienie ogólnopolskiego zasięgu oraz minimalizację efektu wykluczenia ze względu na miejsce zamieszkania. Informacje na temat programu, startu rekrutacji, etapów oraz zasad będą dostępne na stronie: http://www.inwestujwrozwoj.pl – informuje Biuro Prasowe Ministerstwa Rozwoju

Źródło: Ministerstwo Rozwoju