50 milionów złotych

Od 28 października do 14 listopada 2016 w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa można składać wnioski o dofinansowanie w ramach działania 1.10 “Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej” w zakresie Programu Operacyjnego “Rybactwo i Morze” na lata 2014 – 2020. Na pomoc finansową przewidziano kwotę w wysokości 50 milionów złotych.


– Wnioski o dofinansowanie mogą składać armatorzy statków rybackich, którzy podejmują działania na rzecz ochrony żywych zasobów morza. Pomoc będzie przyznawana w formie rekompensaty za każdy dzień zaprzestania działalności połowowej, a jej wysokość będzie uzależniona od długości statku rybackiego oraz czasu trwania operacji – informuje ARiMR.

Źródło:ARiMR