50% dopłaty do ubezpieczeń rolnych

Budżet państwa dopłaci 50% do składek na ubezpieczenie upraw rolnych lub zwierząt gospodarskich. W 2010 r. ubezpieczeniami zostanie objęte 4,5 mln hektarów, a liczba ubezpieczonych zwierząt nie powinna przekroczyć 70 tys. sztuk.

Decyzją Rady Ministrów rolnicy mogą liczyć na pokrycie połowy kosztów składek ubezpieczeń rolnych w 2010 roku z budżetu państwa. Dopłaty do składek obejmą umowy ubezpieczenia na uprawy zbóż, kukurydzy, rzepaku, rzepiku, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, drzew i krzewów owocowych, truskawek, ziemniaków, buraków cukrowych lub roślin strączkowych od ryzyka wystąpienia huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, gradu, pioruna, obsunięcia się ziemi, lawiny, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych i suszy.

W przypadku produkcji zwierzęcej: bydła, koni, owiec, kóz, drobiu i świń dopłata dotyczy ubezpieczenia tych zwierząt od ryzyka szkód spowodowanych przez huragan, powódź, deszcz nawalny, grad, piorun, obsunięcie się ziemi, lawinę, uboju z konieczności z powodu ww zjawisk atmosferycznych.