45 tys. ton amerykańskiej wołowiny bez cła

Amerykańscy eksporterzy wysokiej jakości wołowiny bez hormonów będą korzystać z zerowej stawki celnej w dostawach do Unii przynajmniej do 2 sierpnia 2015 r.

Unia otworzyła kontyngent importowy na wysokiej jakości wołowinę bez hormonów dla Amerykanów w 2009 r., co było elementem rozwiązania długotrwałego sporu handlowego między Unią a USA, dotyczącego utrzymywania przez stronę Unijną blokady amerykańskiego handlu wołowiną z hormonami.
Kontyngent ten w wysokości 20 tys. ton został obłożony zerową stawką celną. Zgodnie z przepisami WTO dostęp do tego kontyngentu na równych prawach zyskali także Nowozelandczycy
(od lipca 2011 r.), Urugwajczycy (od sierpnia 2011 r.) oraz Australijczycy (od stycznia 2010 r.).
Aby wypełnić dalsze zobowiązania Wspólnoty wynikające z zakończenia sporu, Unia zwiększyła 1 sierpnia 2012 r. kontyngent na import wołowiny bez hormonów z USA do 45 tys. ton.
Odrębne porozumienie w sprawie zakończenia podobnego sporu Unia podpisała z Kanadą w 2011 r. Ustanowiono wówczas bezcłowy kontyngent w wysokości 1,5 tys. ton. W dniu 1 sierpnia 2012 r. podniesiono go do 3,2 tys. ton.
(mat na podst. FAMMU/FAPA)