35 Konferencja Rolnicza Ameryka Północna – Unia Europejska po raz pierwszy w Polsce

W dniach 25-26 października 2011 r. w Warszawie w hotelu Sofitel Victoria Warszawa odbędzie się 35. Konferencja Rolnicza Ameryka Północna i Unia Europejska, której tematem przewodnim będzie Jaki kierunek dla polityk rolnych?”. Organizatorami wydarzenia są Krajowa Rada Izb Rolniczych – największa organizacja reprezentująca interesy polskich rolników, oraz Komitety COPA-COGECA, reprezentujące interesy europejskich rolników. Tegoroczna edycja konferencji jest pierwszą, która odbywa się w Polsce. Honorowy patronat nad konferencją objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski. Patronami międzynarodowych obrad są Wicepremier, Minister Gospodarki Waldemar Pawlak oraz Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki. Sponsorem Głównym Wydarzenia jest Bank BGŻ.”

Międzynarodowa Konferencja Rolnicza Ameryka Północna i Unia Europejska odbywa się cyklicznie co 2 lata w wybranym kraju Ameryki Północnej lub Europy. W tym roku Polska – po raz pierwszy – jest gospodarzem tego wydarzenia. Liderem projektu jest KRIR, członek Komitetów COPA-COGECA.
W obradach weźmie udział ok. 250 przedstawicieli organizacji rolniczych z Europy i Ameryki Północnej. Wśród uczestników będą także politycy z Europy i polscy europosłowie zaangażowani w sprawy krajowego rolnictwa i Wspólnej Polityki Rolnej (WPR).

35 Konferencja Rolnicza będzie okazją do omówienia obecnej polityki handlowej w ramach Światowej Organizacji Handlu (WTO), jej kierunków na przyszłość, wymiany doświadczeń i podsumowania korzyści wynikających z prowadzenia wspólnej polityki handlowej.

Międzynarodowe obrady mają na celu, między innymi: pokazanie punktów wspólnych oraz najważniejszych rozbieżności w politykach rolnych poszczególnych państw, określenie kluczowych tematów oraz materialnych instrumentów, które mogłyby przyczynić się do poprawy pozycji rolników w łańcuchu żywnościowym, wymianę poglądów na temat kryteriów zrównoważonego rozwoju oraz unowocześniania gospodarstw rolnych.

Wśród zaplanowanych tematów konferencji znalazły się m.in.:
•przegląd wydarzeń w polityce rolnej na obu kontynentach,
•obecna sytuacja i rozwój światowej polityki handlowej produktami rolnymi oraz porozumienia dwustronne;
•wpływ funkcjonowania rynku finansowego dla towarów rolnych, możliwości stabilizacji cen surowców rolnych;
•funkcjonowanie łańcucha żywnościowego;
•biomasa i pośrednia zmiana użytkowania gruntów”
•innowacje w rolnictwie.

Konferencję zainaugurują: Wiktor Szmulewicz, Wiceprzewodniczący COPA, Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych, Gerd Sonnleitner, Przewodniczący COPA, Paolo Bruni, Przewodniczący Komitetu COGECA, Ron Bonnett, Przewodniczący Kanadyjskiej Federacji Rolniczej, Juan Carlos Cortes Garcia, Przewodniczący Consejo Nacional Agropecuario oraz Bob Stallman, Przewodniczący American Farm Bureau Federation.

Powitalne przemówienia wygłoszą również patroni konferencji: Waldemar Pawlak Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki, Marek Sawicki Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Dariusz Młotkiewicz, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP.

Na dwudniowej konferencji wystąpią prelegenci z Ameryki i Europy, którzy wygłoszą kilkunastominutowe przemówienia. Wśród prelegentów z Europy są: Lorenzo Ramos – Wiceprzewodniczący COPA, Albert Jan Maat – Wiceprzewodniczący COPA, Paolo Bruni – Przewodniczący Komitetu COGECA, Xavier Beulin – Wiceprzewodniczący COPA, Christian Pees – Wiceprzewodniczący COGECA, Gerd Sonnleitner, Przewodniczący COPA.

“Międzynarodowa Konferencja Rolnicza Ameryka Północna i Unia Europejska doczekała się pierwszej edycji w naszym kraju pod przewodnictwem Krajowej Rady Izb Rolniczych. Cieszymy się, że jesteśmy gospodarzem tego wydarzenia, szczególnie, że odbywa się ono w tak ważnym dla naszego kraju momencie jak Przewodnictwo Polski w Radzie Unii Europejskiej. To doskonała okazja do międzynarodowych spotkań mających na celu rozwój wspólnej polityki rolnej. To także moment podsumowania 7 lat obecności Polski w strukturach europejskich” – powiedział Wiktor Szmulewicz, Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych, który w kwietniu 2011 r. został Wiceprzewodniczącym COPA.

“Od 2009 roku, sytuacja światowa znacznie się zmieniła. Kryzys gospodarczy i finansowy zmienił wszystkie nasze punkty odniesienia, na których opieraliśmy się, by zrozumieć zmieniający się świat. W ten właśnie sposób rolnictwo ponownie stało się tematem priorytetowym na arenie międzynarodowej. Jest to wyraźnie widoczne we wnioskach ze szczytu G20 oraz w konkluzjach Banku Światowego na temat ogromnego znaczenia rolnictwa dla wzrostu gospodarczego” – mówi Gerd Sonnleitner, Przewodniczący COPA.

“Według spółdzielni rolnych, niezbędna jest reakcja na globalizację oraz na koncentrację podmiotów łańcucha żywnościowego. Mamy jeden cel, którym jest lepsza waloryzacja produkcji rolnej, tak, aby jak największe korzyści czerpali z niej rolnicy. Jednakże, musimy również stawić czoła wyzwaniom, które prowadzą do zmiany sposobu wykonywania naszego zawodu” – powiedział Paolo Bruni, Przewodniczący Komitetu COGECA.

Jacek Bartkiewicz, Prezes Banku BGŻ powiedział: “Bank BGŻ jest liderem bankowości dla sektora rolno-spożywczego w Polsce. Ponad połowa naszych klientów reprezentuje ten sektor. Jesteśmy partnerem nie tylko w biznesie, ale także bierzemy aktywny udział w ważnych dla branży dyskusjach. Z tego względu wsparcie 35. Konferencji Rolniczej, wydarzenia bez precedensu na polskim rynku, podczas którego spotkają sie przedstawiciele środowiska rolno-spożywczego z całej Europy i Ameryki Północnej, było dla nas naturalną decyzją”.

Krajowa Rada Izb Rolniczych jest reprezentantem krajowym samorządu rolniczego działającego na mocy ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927 z późn. zm.). Członkami samorządu rolniczego są wszyscy podatnicy podatku rolnego, zarówno osoby fizyczne jak i prawne. Jednostkami organizacyjnymi samorządu rolniczego są izby rolnicze posiadające osobowość prawną. W każdym z 16 województw działa jedna wojewódzka izba rolnicza. W skład Krajowej Rady Izb Rolniczych wchodzą prezesi izb rolniczych oraz po jednym delegacie wybranym przez walne zgromadzenie z każdej izby. Głównym celem i podstawowym zadaniem samorządu rolniczego jest działanie na rzecz rozwiązywania problemów rolnictwa i reprezentowanie interesów zrzeszonych w nim członków. Izby rolnicze wpływają na kształtowanie polityki rolnej i uczestniczą w jej realizacji.

Komitety COPA-COGECA są największą organizacją rolniczą w Unii Europejskiej zrzeszającą rolnicze organizacje zawodowe oraz spółdzielnie rolnicze. Komitet COPA został utworzony 6 września 1958 r., natomiast rok później, 24 września 1959, spółdzielnie rolnicze z państw Wspólnoty Europejskiej utworzyły organizacje reprezentującą ich interesy – Komitet COGECA (Główny Komitet Spółdzielczości Rolniczej). Wraz z rozszerzaniem się Unii Europejskiej, Komitety COPA i COGECA umacniają swoją pozycję jako najsilniejszej grupy w sektorze rolnym w Europie. Komitety COPA i COGECA przyjęły razem 38 krajowych organizacji i spółdzielni rolniczych z nowych państw członkowskich. Całkowita liczba członków obu Komitetów przekroczyła więc liczbę 76 organizacji pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej. Tak duży zasięg pozwala na reprezentowanie zarówno ogólnych, jak i specyficznych interesów rolników w Unii Europejskiej.

Poprzednia, 34 edycja Konferencji Rolniczej Ameryki Północnej i Unii Europejskiej odbyła się w 2009 roku w Niagara Falls w Kanadzie. Obrady poświęcone były głównie tematyce kryzysu gospodarczego na świecie i jego wpływu na sytuację rolnictwa.

Pierwsza edycja Międzynarodowej Konferencji Rolnicza Ameryka Północna i Unia Europejska odbyła się w 1972 roku.

Szczegółowy program konferencji jest dostępny na stronie www.krir.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności