340 milionów euro tytułem opłat wyrównawczych za przekroczenie kwot mlecznych

Jak wynika ze wstępnych obliczeń Komisji Europejskiej, opartych na corocznych deklaracjach państw członkowskich, niektóre z nich muszą zapłacić łącznie 340 mln euro opłat wyrównawczych za przekroczenie swoich kwot mlecznych w roku gospodarczym 2007/2008. W ubiegłym roku opłaty te wyniosły ogółem 221 mln euro – poinformowała redakcję portalu www.wrp.pl Marta Angrocka-Krawczyk z biura prasowego przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. N

Siedem państw członkowskich (Austria, Cypr, Irlandia, Włochy, Niemcy, Luksemburg i Holandia) przekroczyło przyznane im kwoty na dostawy mleka. Nadwyżka wynosi ogółem 1 217 000 ton, a wynikająca z niej opłata wyrównawcza sięga 338,7 mln euro. Około 47 procent tej kwoty wynika z nadwyżki dostaw we Włoszech, a 30 procent opłat wyrównawczych muszą uiścić Niemcy. Włochy przekroczyły kwoty na dostawy mleka o 5,7 procent, Cypr o 3,9 procent, a Austria o 3,2 procent. Cypr, Luksemburg i Holandia odnotowały nadwyżki w sprzedaży bezpośredniej konsumentom, wynoszące ogółem 4 673 tony, co wiąze się z opłatą wyrównawczą za sprzedaż bezpośrednią w wysokości 1,3 mln euro. 92 procent z tej kwoty musi uregulować Holandia.

Za rok kwotowy 2007/2008 (od kwietnia 2007 r. do marca 2008 r.) łączna kwota na dostawy do mleczarni wynosiła 139,6 mln ton. Kwota ta jest podzielona na 1 050 000 kwot indywidualnych w całej Unii Europejskiej (UE-27). Istnieje też osobna kwota w wysokości 3,4 mln ton na sprzedaż bezpośrednią konsumentom, podzielona na 527 646 kwot indywidualnych.

W ramach reformy Wspólnej Polityki Rolnej z 2003 r. zdecydowano, że kwoty mleczne zostaną stopniowo wycofane do kwietnia 2015 r. W swoim bilansie stanu Wspólnej Polityki Rolnej (Health check) Komisja zaproponowała zwiększenie kwot o 1 procent rocznie w okresie od roku gospodarczego 2009/2010 do 2013/2014 umożliwiając miękkie lądowanie” i stopniowe dostosowanie się do nieobecności kwot.

opr. i foto: Wrp.pl