309 mln zł do państwowej kasy

We czwartek 30 października br. Agencja Nieruchomości Rolnych przekazała do budżetu państwa i na Fundusz Rekompensacyjny 309 mln zł.

Jest to wpłata za trzeci kwartał br. do budżetu Państwa w wysokości 100 mln zł oraz na Fundusz Rekompensacyjny, z którego wypłacane są rekompensaty dla Zabużan, w wysokości 209 mln zł.  Łącznie od stycznia do października 2014 r. Agencja zasiliła kasę państwa kwotą prawie 1,2 mld zł. Złożyły się na nią wpłaty Agencji do budżetu państwa w wysokości 831,4 mln i 359,2 mln zł na Fundusz Rekompensacyjny.
Łącznie od 2005 r. Agencja Nieruchomości Rolnych przekazała do państwowej kasy prawie 15,2 mld zł.
Ostatniej w tym roku wpłaty do budżetu państwa w wysokości 1.151 mln zł ANR dokona w grudniu br.

ANR