Do 30 mln ton

Według Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej zbiory zbóż ogółem w Polsce (łącznie z kukurydzą)  mogą w tym roku wynieść do 30 mln ton. W 2016 r. zbiory zbóż mogą być wyższe o blisko 9% niż w poprzednim, klęskowym roku (w tym zbiory zbóż podstawowych o ponad 5%).

Pomimo większych, jak zaznacza IERiGŻ zbiorów, niski stan zapasów początkowych powoduje, że w sezonie 2016/17 zarówno zasoby krajowe (zapasy plus zbiory), jak i całkowita podaż (zapasy, zbiory plus saldo obrotów handlu zagranicznego) zbóż zwiększą się tylko niespełna o 1%.

Można przypuszczać, że presja podaży na rynku będzie mniejsza niż w poprzednim sezonie. Zbiory zbóż przebiegały w niesprzyjających warunkach (częste opady), co nie pozostało bez wpływu na ich jakość. Na rynku będzie brakowało ziarna o parametrach konsumpcyjnych, a podaż ziarna paszowego będzie stosunkowo duża. W związku z tym ceny zbóż konsumpcyjnych mogą być wyższe niż w poprzednim sezonie, a paszowych niższe. Średnie ceny pszenicy mogą być zbliżone do notowań z poprzedniego sezonu, ceny jęczmienia owsa i żyta do 10%, a kukurydzy około 5% niższe od notowań z poprzedniego sezonu – informuje IERiGŻ.

Komisja Europejska prognozuje, że w UE w sezonie 2016/2017 zbiory zbóż będą o 5,1% niższe niż w roku ubiegłym i wyniosą 294,7 mln ton. Największy spadek produkcji będzie dotyczył pszenicy – o ok. 12% (133 mln ton). Wśród największych unijnych producentów zbóż, znaczące spadki w produkcji odnotują: Francja (o 20,4% r/r), Wielka Brytania (o 10,5%), Niemcy (o ok. 7%). Niekorzystne warunki agrometeorologiczne będą miały również wpływ na jakość skupowanego ziarna.

Źródło: IERiGŻ
Opracował: Krzesimir Drozd