27 mazowieckich targowisk na miarę xxi wieku

Jeszcze w tym roku ruszy przebudowa i budowa 27 nowoczesnych, oświetlonych targowisk na Mazowszu. Wszystko dzięki środkom unijnym w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. 27 targowisk otrzyma ponad 25,1 mln zł dofinansowania. Kolejne dwa projekty znajdują się na liście rezerwowej.

To właśnie na targach możemy kupić lokalne, zdrowe i tradycyjne produkty. Targowiska to miejsca pracy wielu kupców i małych producentów. Cieszę się, że, dzięki środkom unijnym staną się one nowoczesne i przyjazne zarówno dla kupujących, jak i sprzedających – podkreśla marszałek Adam Struzik.

Jak będą wyglądać targowiska po zakończeniu tych inwestycji? Zyskają przede wszystkim oświetlenie, sanitariaty, parkingi oraz utwardzone podłoże. Przynajmniej połowę ich powierzchni handlowej będą zajmować zadaszone stoiska. Każde z nich będzie także przyłączone do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i elektroenergetycznej. Targowiska zostaną podzielone na sekcje, tak aby kupującym łatwiej było znaleźć potrzebne produkty. Przynajmniej połowę miejsca będą zajmować na nich produkty rolno-spożywcze. Każde targowisko zostanie opatrzone nazwą Mój Rynek”.

O wsparcie mogły ubiegać się gminy i związki międzygminne. Projekty mogły być realizowane w miejscowościach liczących nie więcej niż 50 tys. mieszkańców. Wysokość dofinansowania nie mogła przekroczyć 1 mln zł i stanowić więcej niż 75 proc. kosztów kwalifikowanych całego przedsięwzięcia.