26 kwietnia br. losowanie kolejności wniosków na inwestycje

Losowanie wniosków o dofinansowanie inwestycji w gospodarstwach rolnych, które rolnicy złożą 16 kwietnia br. odbędzie się w 26 kwietnia br. Losowanie będzie przeprowadzone w centrali ARiMR w Warszawie przy “podniesionej kurtynie”, przez powołaną komisję, w skład której wejdą przedstawiciele rolników. Losowanie nie przesądza o przydzieleniu pomocy. N

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że jedynym celem zapowiedzianego losowania wniosków o dofinansowanie inwestycji w gospodarstwach rolnych, które wpłyną do ARiMR 16 kwietnia 2007 r., jest ustalenie kolejności ich złożenia. Wraz z wylosowaniem kolejności wpływu wniosków dalsze ich procedowanie oparte będzie już na zasadach wcześniej przyjętych dla obsługi wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich”.

Oznacza to, że losowaniu kolejności złożenia będą podlegać wszystkie wnioski wysłane przesyłką pocztową, przesyłką kurierską lub dostarczone osobiście do Oddziałów Regionalnych ARiMR w dniu 16 kwietnia br. W ustalonej w ten sposób kolejności będą one sprawdzane pod względem kompletności. Zgodnie z procedurą obsługi wniosków w ramach SPO – Rolnictwo – Inwestycje w gospodarstwach Rolnych, wnioskodawcy, którzy złożą wnioski niekompletne, zostaną wezwani do ich uzupełnienia w określonym terminie.

W związku z tym, ostateczna kolejność, w której konkretny wniosek będzie kierowany do zawarcia umowy o dofinansowanie będzie zależeć od daty stwierdzenia kompletności wniosku.

Osoby, które 16 kwietnia będą składać wniosek o pomoc finansową w ramach działania “Inwestycje w gospodarstwach rolnych”, mogą uzyskać w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych ARiMR potwierdzenie zgodności z oryginałem kopii niektórych dokumentów składanych z wnioskiem.

Obowiązujący wzór wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie powyższego działania został udostępniony na stronie internetowej www.minrol.gov.pl Formularz wniosku można również pobrać ze strony internetowej www.arimr.gov.pl lub otrzymać w formie wydruku w Biurach Obsługi Wniosków w każdym Oddziale Regionalnym ARiMR.

źródło: ARiMR
opr. MS

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności