2,2 mln Polaków żyje w nędzy

Obniżeniu stopy życiowej sprzyja brak kwalifikacji. W rodzinach, których główne źródło dochodów pochodziło z pracy najemnej na stanowisku robotniczym, stopa ubóstwa ustawowego wyniosła ok. 11 proc., podaje Gazeta Bankowa.

Blisko 2,2 mln Polaków żyje w nędzy. To prawie 6 proc., a ok. 17 proc. (6,5 mln) – w niedostatku. Według danych GUS – liczba osób żyjących poniżej poziomu egzystencji (ubóstwo skrajne), i niedostatku (ubóstwo relatywne) niewiele się w ciągu roku zmieniła.
Ubóstwem zagrożone są przede wszystkim osoby bezrobotne i ich rodziny. W 2010 roku w gospodarstwach domowych, w których jedna osoba była bez pracy, poniżej ustawowej granicy ubóstwa żyło ok. 16 proc. osób, natomiast w gospodarstwach bez osób bezrobotnych – ok. 5 proc.
Nadal na ubóstwo najbardziej są narażone dzieci i młodzież. W ubiegłym roku 12 proc. dzieci do lat 18 wchodziło w skład gospodarstw, w których poziom wydatków był niższy od ustawowej granicy ubóstwa. W gospodarstwach, których wydatki były niższe od minimum egzystencji żyło natomiast ponad 8 proc. osób poniżej 18 roku życia. To oznacza, że 2010 r. dzieci i młodzież do lat 18 stanowiły ok. 1/3 populacji zagrożonej skrajnym ubóstwem.
Źródło: Gazeta Bankowa