200 mln euro dla małych i średnich firm w Polsce

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOiR) uruchomił drugą edycję Programu Finansowania Rozwoju Zrównoważonej Energii w Polsce PolSEFF2. Małe i średnie przedsiębiorstwa mogą liczyć na finansowanie inwestycji przynoszących oszczędność energii.

Na finansowanie inwestycji przynoszących oszczędność energii za pośrednictwem uczestniczących w programie banków dla polskich firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) przeznaczone jest 200 mln Euro. Do programu dołącza Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Fundusze w formie kredytów będą dystrybuowane przez lokalne banki na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw. Kredyty mają być przeznaczone na finansowanie inwestycji związanych z wymianą lub modernizacją, m.in. układów grzewczych, chłodniczych i elektrycznych. Ich celem jest obniżenie kosztów energii elektrycznej ponoszonych przez firmy i zmniejszenie emisji dwutlenku węgla. Dopełnieniem programu są premie inwestycyjne ze strony NFOŚiGW oraz wsparcie techniczne konsultantów ze strony Komisji Europejskiej.
Po raz pierwszy do programu dołącza instytucja z polskiego sektora publicznego, jaką jest NFOŚiGW. Fundusz przekaże premie inwestycyjne w wysokości 60 mln zł (blisko 14,2 mln Euro) w ramach swojego nowego programu „Poprawa efektywności energetycznej Część 4) Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach”. Założony w 1989 roku  NFOŚiGW bierze udział we współfinansowaniu dużych inwestycji o znaczeniu ogólnokrajowym.
„Małe i średnie przedsiębiorstwa to siła napędowa naszej gospodarki. Projekty, takie jak PolSEFF mają ogromne znaczenie dla długoterminowego rozwoju energii zrównoważonej w Polsce i są dobre dla biznesu. Jesteśmy bardzo zadowoleni ze współpracy z NFOŚiGW i postrzegamy ją jako podstawę sukcesu drugiej edycji programu PolSEFF” – mówi Grzegorz Zieliński, dyrektor EBOiR w Polsce.

Program PolSEFF2 jest realizowany za pośrednictwem polskich banków komercyjnych, które pełnią kluczową rolę w dotarciu do lokalnych przedstawicieli polskiego sektora MŚP. BNP Paribas Bank Polska S.A. jest pierwszym bankiem, który przyłącza się do tej inicjatywy.
„Skupienie uwagi na energooszczędnych inwestycjach MŚP jest podstawą rozwoju gospodarczego w Polsce. Jest ono także ważne dla realizacji celów naszego kraju w zakresie ochrony środowiska – zaznacza Małgorzata Skucha, prezes NFOŚiGW. – Ten nowy program wykaże finansową i środowiskową opłacalność inwestycji w najlepsze dostępne technologie energooszczędne oraz w energię odnawialną we wszystkich sektorach MŚP w Polsce” – dodaje.
Program PolSEFF2 został opracowany w oparciu o sukces, jaki odniosła pierwsza edycja programu, w ramach której zrealizowano ponad 2000 projektów inwestycyjnych o łącznej wartości finansowania 180 milionów EUR. Dzięki zrealizowanym inwestycjom polskie przedsiębiorstwa zmniejszyły roczne zużycie energii o 342 GWh i zredukowały emisję CO2 o 102 tysiące ton rocznie.
PolSEFF powstał z inicjatywy EBOiR i jest skierowany do małych i średnich firm. Celem programu jest rozwój zrównoważonej energii poprzez wzrost zastosowania energooszczędnych technologii oraz źródeł odnawialnej energii w sektorze MŚP. Jest to o tyle istotne, że w ramach przedstawionych przez Unię Europejską planów, zużycie energii pierwotnej w Europie powinno zostać zredukowane o 20% do 2020 r. Na inwestycje w ramach PolSEFF2 EBOiR przeznaczył w formie linii kredytowych dla wyselekcjonowanych instytucji finansowych 200 mln Euro. Pierwszym Bankiem, który przyłączył się do programu jest BNP Paribas Bank Polska S.A. Poza Polską, EBOiR prowadzi podobne programy m.in. w Bułgarii, Słowacji, Mołdawii, Turcji, na Ukrainie oraz Bałkanach.

Renata Struzik za PolSEFF2