200 lat Wydziału Rolnictwa i Biologii SGGW

Naukowiec to nie jest zawód – to powołanie, jak się już raz złapie bakcyla, tak już do końca życia nie da się od niego uwolnić – podkreślano podczas konferencji jubileuszowej 200-lecia Wydziału Rolnictwa i Biologii SGGW. Warszawska uczelnia również obchodzi w tym roku swoje 200. urodziny.

W 2015 roku Wydział Rolnictwa i Biologii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego obchodzi swój jubileusz. Okrągła 200. rocznica to okazja zarówno do wspominania, spotkań po latach, jak i podsumowania minionych lat i przegląd aktualnie prowadzonych badań, prac, czy osiągnięć.
W piątek 25.września w Auli Kryształowej SGGW odbyła się jubileuszowa konferencja zorganizowana z tej okazji. W jej ramach, naukowcy poprowadzili szereg wykładów. Prof. Dr hab. Grażyna Garbaczewska, dziekan Wydziału Rolnictwa i Biologii SGGW otworzyła konferencję i poprowadziła prezentację „Rozwój nauk biologicznych na wydziale”. Wskazała ona na ogromną rolę wydziału, podkreślając jego ogromny rozwój w ostatnim czasie. Profesor Garbaczewska wyjaśniła, jak dużą rolę wśród dziedzin nauki pełni biologia oraz jak niezbędne są dalsze badania, wskazując, że „być może XX wiek, nazywany złotym jest tak naprawdę dopiero srebrnym wiekiem.” Szczególnie, że najnowsze osiągnięcia technologiczne pozwalają na prowadzenie kolejnych badań i zgłębianie tajników tej nauki.

Dziekan wydziału podkreśliła również, że już od 1990 roku uczelnia kształci również biologów, pozwalając im uzyskać również tytuł doktora. Podsumowała ona swoje wystąpienie, mówiąc, że „przyszłość biologii związanej z rolnictwem czy medycyną widzi bardzo dobrze.
Na miejscu, zaraz po rozpoczęciu konferencji jubileuszowej, wystąpili rektor SGGW prof. dr hab. Alojzy Szymański, a historię Wydziału Rolnictwa i Biologii przedstawił prof. dr hab. Sławomir Podlaski. Naukowcy SGGW podkreślali ogromną rolę biologii, jako nauki nie tylko wśród innych dziedzin, ale też w codziennym życiu: „Biologia to życie, rolnictwo, ale też medycyna.”

Naukowiec to nie jest zawód – to jest powołanie. Każdy naukowiec powinien mieć powołanie, bo jego życie jest pełne wyrzeczeń – wyjaśniła prof. dr hab. Zofia Starck na filmie o nauczycielach akademickich Wydziału Rolnictwa i Biologii.
Po części prezentacyjnej, nadeszła pora na wykłady merytoryczne. Jako pierwszy wystąpił prof. dr hab. Jan Kuś z IUNG PIB w Puławach. Przedstawił on kierunki zmian w rolnictwie po integracji Polski z UE. Wskazał na zróżnicowanie wielkości gospodarstw rolnych w różnych regionach Polski i związane z tym ilości zużywanych nawozów, czy środków ochrony roślin. O znaczeniu starych doświadczeń środowiskowych w rozwiązywaniu współczesnych zagadnień ekologicznych opowiedział prof. dr hab. Jacek Oleksyn z Państwowej Akademii Nauk w Kórniku, z kolei kwestię bioinformatyki w badaniach niepoznanych obszarów i elementów genomu przybliżył prof. Dr hab. Krzysztof Pawłowski z SGGW. Ostatnim prelegentem tego dnia był prof. dr hab. Andrzej Jerzmanowski z Uniwersytetu Warszaskiego. Odpowiedział on na pytanie: „Czy katalogowanie danych prowadzi do nowego paradygmatu w biologii?”.
Następny dzień był świętem absolwentów Wydziału Rolnictwa i Biologii. W sobotę, 26.września odbył się zjazd absolwentów.
Z okazji okrągłego jubileuszu wypadałoby życzyć SGGW wszystkiego najlepszego i… kolejnych 200 lat działalności. Albo jeszcze dłużej…

Renata Struzik