fbpx

20 lat Saaten-Union w Polsce

10 Stycznia 2019 roku w Poznaniu odbyła się konferencja prasowa SAATEN-UNION Polska pt. „20 lat działalności na polskim rynku”. Uczestniczyli w niej Wolfgang Glaser – dyrektor zarządzający SAATEN-UNION GmbH oraz zarząd i menedżerowie SAATEN-UNION Polska. Przedstawiona została historia firmy, jej plany oraz strategia działania na przyszłość a także oferta odmianowa na sezon 2019.

Spotkanie odbyło się w hotelu City Park Hotel & Residence w Poznaniu. Zaproszono na nie przedstawicieli mediów, reprezentujących magazyny oraz portale branżowe.
Pierwsze wystąpienie poprowadził Wolfgang Glaser – Dyrektor zarządzający SAATEN-UNION GmbH. Przedstawieni zostali udziałowcy firmy wraz z charakterystyką produktową, struktura wewnętrzna, zasięg geograficzny oraz plany rozwojowe na przyszłość pt. „SU 2020”.

Samasz loteria - baner

Firma SAATEN-UNION GmbH została założona w 1965 roku w Niemczech przez 7 średniej wielkości, prywatnych firm hodowlanych. Struktura udziałowców do dnia dzisiejszego nie uległa zmianie: Ackermann (specjalizacja w zakresie hodowli jęczmieni browarnych), W. von Borries-Eckendorf (Pszenica, Jęczmień ozimy, rzepak oraz buraki pastewne), Norddeutsche Pflanzenzucht Hans-Georg Lembke (Rzepak, Bobik, Groch pastewny oraz Rośliny paszowe), Nordsaat (Pszenica ozima populacyjna i mieszańcowa, Jęczmień, Owies oraz Pszenżyto), P.H. Petersen (Rośliny międzyplonowe, Bobik, Żyto ozime populacyjne), Süd-West Saat (Pszenica twarda oraz orkiszowa), Strube research (Burak cukrowy, Pszenica, Słonecznik, Groch pastewny, Kukurydza cukrowa).

SAATEN-UNION GmbH współpracuje również z innymi firmami hodowlanymi oraz produkcyjnymi: Rapool-Ring (dystrybucja odmian rzepaku jarego i ozimego), Hybro Saatzucht (hodowla i produkcja materiału siewnego żyta mieszańcowego), SAATEN-UNION Production (reprodukcja odmian kukurydzy oraz hodowla słonecznika), ASUR (hodowla pszenicy ozimej i mieszańcowej, jęczmienia ozimego mieszańcowego), German Seed Alliance (dystrybucja na terenie Rosji), AIC-Seeds (działalność usługowa w zakresie testowania i rekomendacji odmian kukurydzy). W ofercie SAATEN-UNION znajdują się odmiany: Kukurydzy, Pszenicy, Jęczmienia, Rzepaku, Buraka pastewnego, Żyta, Owsa, Traw, Soi, Słonecznika, Roślin międzyplonowych oraz Traw (Część z nich znajduje się w ofercie firm współpracujących).

SAATEN-UNION GmbH posiada swe odziały w 9 europejskich krajach (Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Polska, Czechy, Węgry, Rumunia, Ukraina oraz Rosja) a w 7 kolejnych ściśle współpracuje z Rapool-ring (Słowacja, Bułgaria, Kazachstan, Białoruś, Litwa, Łotwa oraz Estonia). Oprócz dzięki umowom dystrybucyjnym produkty firmy SAATEN-UNION dostępne się w pozostałych krajach Europy (m.in.: Finlandia, Szwecja, Norwegia, Dania, Kraje BeNeLux’u, Irlandia, Hiszpania, Portugalia Szwajcaria, Włochy, Austria, Turcja oraz Kraje Bałkańskie).

W 2015 roku podjęto decyzję o intensyfikacji współpracy międzynarodowej pomiędzy poszczególnymi oddziałami oraz firmami hodowlanymi SAATEN-UNION aby sprostać potrzebom i wyzwaniom zmieniającego się globalnego rynku nasiennego. Projekt ten nazwano „SU 2020”. Polega on na zwiększeniu nakładów oraz przyspieszeniu procesów hodowlanych w obrębie spółki a także intensywne wykorzystanie posiadanej wiedzy hodowlanej w praktyce rolniczej.

W kolejnej części spotkania Leszek Goliński – Prezes zarządu SAATEN-UNION Polska przybliżył historię działalności spółki w Polsce. Oficjalna obecność firmy SAATEN-UNION w Polsce rozpoczyna się od 1996 r. zatrudnieniem pierwszych rezydentów/przedstawicieli handlowych. Dwa lata później, w Listopadzie 1998 roku powstaje SAATEN-UNION Polska, spółka prawa handlowego z siedzibą w Wągrowcu. Faktyczna działalność gospodarcza „od pierwszej faktury” rozpoczyna się w styczniu 1999 roku. W 2002 roku zarejestrowaną pierwszą poza granicami Niemiec spółkę córkę Agrobras, zajmującą się promocją oraz dystrybucją rzepaków ozimych i jarych. Kolejnym ważnym dla działalności spółki kamieniem milowym było założenie w 2003 roku Stacji doświadczalno-hodowlanej w Spytkówkach k. Racotu, skupiającej się na hodowli zbóż ozimych oraz rzepaku, organizacji dni pól oraz testowaniu zimotrwałości odmian. W 2004 roku powstała nowoczesna hala produkcyjno-magazynowa wraz z pomieszczeniami biurowymi o wartości 2,3 mln €, zlokalizowana pod obecnym adresem, przy ulicy Straszewskiej 70 w Wągrowcu. W lecie 2010 roku założona zostaje nowa stacja hodowlano-nasienna NPZ-Lembke w Goli k. Gostynia, ukierunkowana na hodowlę nowych odmian rzepaku ozimego na potrzeby firmy Rapool. W związku z rosnącymi potrzebami magazynowymi, w 2014 roku wybudowano nową halę produkcyjno-magazynową wraz koszem przyjęciowym oraz linią do przerobu zbóż o wartości 1,33 mln €.

W chwili obecnej w firmie SAATEN-UNION Polska zatrudnionych jest 28 osób z czego 14 osób pracuje w stacjach hodowlanych, 6 osób stanowi zespół doradców handlowych a pozostałe 8 osób to pracownicy biurowi i administracyjni.

W aktualnej ofercie SAATEN-UNION Polska znajduje się 111 odmian roślin rolniczych, w tym 67 populacyjnych: zbóż ozimych i jarych, roślin strączkowych i lnu oraz 14 mieszańcowych: żyta i pszenicy ozimej a także 30 odmian kukurydzy.

SAATEN-UNION Polska stawia na rozwój hodowli odmianowej w Polsce czego wyrazem jest zwiększenie wykorzystania możliwości operacyjnych stacji hodowlanych z początkowych 1’000 poletek aż do około 10’000 w każdej ze stacji obecnie. Pozwoli to na wyhodowanie kolejnych wysokoplennych i lepiej dostosowanych do Polskich warunków gospodarowania odmian roślin rolniczych.

Następnie Rafał Spychała Product Manager ds. kukurydzy i soi przybliżył ofertę odmian kukurydzy na sezon 2019. Obecnie w portfolio odmian kukurydzy SAATEN-UNION Polska znajduje się 30 mieszańców podzielonych na klasy wczesności FAO: od 190 (SUFASTER) przez 220-230 (PETROSCHKA) aż do 300 (BADIANE). Szczególną uwagę zwrócono na takie odmiany jak: JANERO (FAO 240), nowo-zarejestrowany w Polsce mieszaniec o użytkowości ziarnowej, charakteryzujący się wysokim i stabilnym w latach plonowaniem; KORYNT (FAO 230-240), średnio-wczesny, wysokoplenny mieszaniec ziarnowy doskonale radzący sobie w warunkach niedoboru opadów; SURTERRA (FAO 250), mieszaniec pojedynczy, rekomendowany do uprawy w trudnych warunkach uprawy, sprawdzający się również w użytkowaniu kiszonkowym; NEUTRINO (FAO 240-250) średnio-wczesny mieszaniec o użytkowaniu kiszonkowym oraz wysokich i odpornych na chłody wiosenne roślinach; SURPRIME (FAO 260), zarejestrowany w Polsce, w 2017 roku, średnio-późny, bardzo wysoki mieszaniec przeznaczony na kiszonkę i biogaz; SUCORN (FAO 260) średnio-późny mieszaniec kiszonkowy na słabe i okresowo przesuszone stanowiska.

W ofercie SAATEN-UNION Polska na sezon 2019 znajdują się również 4 odmiany soi o zróżnicowanej wczesności: od wczesnej ADSOY, przez średnio-wczesną SCULPTOR i średnio-późną ACARDIA aż do późnej CORALINE.

Tomasz Szymański Product Manager ds. zbóż konwencjonalnych przedstawił wykorzystanie nowoczesnych technik hodowlanych do tworzenia nowych odmian w obrębie firm hodowlanych SAATEN-UNION. W strukturze firmy znajduje się przedsiębiorstwo usługowe SAATEN-UNION Biotec, odpowiedzialne za rozwijanie i praktyczne stosowanie w hodowli odmianowej takich technik laboratoryjnych jak: Kultury in vitro – uzyskiwanie linii podwojonych haploidów DH; Markery molekularne – wspomaganie selekcji oraz badanie dystansu genetycznego czy Cytometria przepływowa – określanie poziomu ploidalności roślin. W obrębie firmy SAATEN-UNION funkcjonuje ponad 100 punktów doświadczalnych obejmujących obszar całej Europy. Nakreślono również kierunki rozwoju hodowli na najbliższe lata: Wysokość i jakość plonu, Odporność na choroby i niekorzystne warunki uprawy a także inne, gatunkowo-specyficzne cechy gospodarcze.

Na najbliższy sezon polecono: pszenicę ozimą EXPO (E), zarejestrowaną w 2018 w Niemczech, charakteryzującą się bardzo wysokimi parametrami jakościowymi pszenic elitarnych, dobrym profilem zdrowotnościowym, szczególnie w odniesieniu do mączniaka i fuzarium oraz wyróżniającą się wśród pszenic zimotrwałością; pszenżyto ozime TADEUS, zarejestrowane w 2017 roku w Polsce, posiadające bardzo wysoką masę tysiąca ziaren (43,7 g. wg. COBORU), najwyższą odporność na porastanie (7 pkt. skali COBORU), bardzo dobrą zimotrwałość (5,5 pkt. wg. badań COBORU) oraz wysoką odporność na wyleganie; jęczmień ozimy JAKUBUS, charakteryzujący się najwyższym poziomem plonowania w doświadczeniach rejestrowych i porejestrowych COBORU, wysoką zimotrwałością oraz dobrą odpornością na wyleganie, doskonale sprawdzający się na wszystkich jęczmiennych stanowiskach, szczególnie w regionach ze słabszą glebą i trudniejszymi warunkami pogodowymi.

Spotkanie zakończyła prezentacja Michała Pepka Managera ds. zbóż mieszańcowych oraz marketingu, dotycząca zbóż mieszańcowych oraz HYSEED, nowej marki w obrębie produktów SAATEN-UNION Polska. HYSEED to nowa idea łącząca w sobie programy hodowlane zbóż mieszańcowych SAATEN-UNION: żyta pszenicy oraz jęczmienia ozimego. SAATEN-UNION jest obecnie jedyną firmą hodowlano-nasienną na świecie posiadającą kompetencje w hodowli odmian mieszańcowych wszystkich najważniejszych zbóż ozimych: żyta, pszenicy, jęczmienia a w przyszłości prawdopodobnie również pszenżyta. Program hodowlany żyta mieszańcowego rozpoczęto w połowie lat 80, czego rezultatem była rejestracja w 1992 r. pierwszej odmiany mieszańcowej w ofercie SU, RAPID F1. Kamieniem milowym dla SAATEN-UNION Polska była rejestracja odmiany SU PERFORMER F1 w 2014 roku w Polsce – najczęściej polecanej do uprawy odmiany żyta mieszańcowego w Polsce.

Odmiany z oferty SU cechuje efekt TURBO, objawiający się zrównoważonym rozwojem jesiennym oraz bardzo dynamicznym wiosennym, pozwalającym skompensować przyśpieszenie sezonu wegetacyjnego. Na sezon 2019 polecona została odmiana SU PROMOTOR F1 – doskonale sprawdzająca się na typowych „Polskich glebach”. Co roku w obrębie programów hodowlanych pszenicy mieszańcowej SAATEN-UNION dokonuje się ponad 5’200 krzyżówek na z wykorzystaniem 1’700 linii matecznych i ojcowskich. Aktualnie zarejestrowanych w Europie jest około 40 różnych odmian, a 21 kolejnych przechodzi procedury rejestracyjne. Kamieniem milowym była rejestracja w 1999 roku w Niemczech odmiany HYBNOS 1 F1 – pierwszej komercyjnej odmiany pszenicy mieszańcowej SAATEN-UNION. Pierwszą zarejestrowaną odmianą pszenicy hybrydowej w Polsce była HYBERY F1 (2015). Nowością w ofercie pszenic mieszańcowych na sezon 2019 jest HYMALAYA F1, nowo zarejestrowana w 2018 roku w Niemczech, najplenniejsza odmiana pszenicy ozimej o jakości „chlebowej” – „B”. Stosunkowo nową grupą odmian w obrębie HYSEED jest jęczmień ozimy. Pierwszą odmianą jęczmienia ozimego mieszańcowego hodowli SAATEN-UNION była HEDY F1, zarejestrowana w 2017 roku w Austrii. Odmiany pochodzące z programu hodowlanego SU, charakteryzują się obniżoną w stosunku do odmian populacyjnych normą wysiewu (>50%), tolerancją na opóźnione siewy oraz ulepszoną zimotrwałością. W ofercie na sezon 2019 znajdować się będzie m.in. odmiana SU HYLONA F1, zarejestrowana w 2018 roku w Czechach, cechująca się bardzo wysoką zimotrwałością (5,5 pkt wg. COBORU).

Źródło: SAATEN-UNION

Dekalb Bayer - baner
Baner Agrosimex Alaska
Baner webinarium konopie
POZ 2024 - baner

Najpopularniejsze artykuły
NAJNOWSZE WIADOMOŚCI
[s4u_pp_featured_products per_row="2"]
INNE ARTYKUŁY AUTORA
ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)

NAJNOWSZE KOMENTARZE

Newsletter

Zapisz się do Rolniczego Newslettera WRP.pl, aby otrzymywać informacje o tym co aktualnie najważniejsze w krajowym i zagranicznym rolnictwie.