18 mln euro na mleczny rynek wewnętrzny

Unia wesprze 13 programów promocji spożycia artykułów mleczarskich w 11 państwach członkowskich. Łączny budżet to 35,8 mln euro, a Komisja Europejska na promocję nabiału na własnym rynku przeznacza 18 mln euro.

Komisja Europejska zatwierdziła 13 programów promocji spożycia artykułów mleczarskich – wśród nich dwa programy transnarodowe, tj. brytyjsko-irlandzki i hiszpańsko-niemiecki. Według Mariann Fischer Boel, Komisarz ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich, środki przeznaczone na te trzyletnie programy będą dodatkowym bodźcem do obserwowanej poprawy sytuacji w sektorze.
Największe wsparcie otrzymali Francuzi – prawie 7 mln euro na 3 programy, a także Portugalczycy – 2,1 mln euro na jeden program i Holendrzy – ponad 2 mln euro na dwa programy.