15 mija termin składania wniosków

W dniu 15 lutego mija pierwszy termin składania wniosków o przyznanie dopłat z tytułu zyżutego materiału do siweu lub sadzenia w kategorii elitarny bądź kwalifikowny. W związku z tym, że dzień ten przypada na wolny od pracy, Oddziały Terenowe będą pełniły dyżury w dniu 14 lutego. Tak też będzie w Szczecinie. N

W pierwszym terminie składania wniosków dopłatami objęte są zboża ozime. W kolejnej turze, która rozpocznie się 15 kwietnia i potrfa do 15 czerwca, będzie można się ubiegać o przyznanie dopłat z tytułu zużytych do siewu nasion zbóż ozimych, jarych, roślin strączkowych a także sadzeniaków ziemniaka.

Stawka dopłaty do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany wynosi 100 zł – w przypadku zbóż i mieszanek zbożowych.

MS/Wrp.pl