15 maja mija termin składania wniosków!

W dniu 15 maja mija ostateczny termin składania wniosków o dopłaty bezpośrednie. ARiMR będzie przyjmowała wnioski przez cały weekend aż do poniedziałku do północy. Do 11 maja złożono 810 160 wniosków o płatności bezpośrednie.

Całemu zamieszaniu winna jest Wytwórnia Papierów Wartościowych, która nie wydrukowała na czas wymaganych załączników graficznych, czyli ortofotomap.

Ministerstwo Rolnictwa wnioskowało do Komisji Europejskiej o wydłużeniu terminu składania wniosków do 30 czerwca, niestety do dnia dzisiejszego nie otrzymało odpowiedzi. Tym czasem w poniedziałek mija ostateczny termin, w którym rolnicy mogą złożyć wnioski o płatności bezpośrednie za 2006 rok. Jak poinformował Jan Krzysztof Ardanowski, wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi, producenci rolni powinni składać wnioski nawet wtedy, gdy nie otrzymali załączników graficznych – w takiej sytuacji załączniki te można dostarczyć w późniejszym terminie bez konsekwencji finansowych. Minister jednocześnie przeprosił rolników za zaistniałą sytuację.

Rolnicy, którzy otrzymali tylko wniosek o przyznanie płatności bez załączników graficznych powinni go wypełnić i złożyć w terminie w biurze powiatowym. Po otrzymaniu dodatkowej przesyłki z załącznikami graficznymi, należy je wypełnić i złożyć tam, gdzie został złożony wniosek o przyznanie płatności.

Jak poinformował nasz Tomasz Kawiński z ARiMR, biura powiatowe Agencji będą otwarte, co dziennie do 15 maja do północy. Rolnicy mogą również liczyć na pomoc w wypełnianiu wniosków, w niektórych Ośrodkach Doradztwa Rolniczego. Tak będzie w Lubelskim ODR, który z uwagi na duże zainteresowanie rolników pomocą w wypełnianiu wniosków o dopłaty w najbliższy weekend uruchamia dyżur. Doradcy będą pełnili dyżury zarówno w siedzibach Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego jak i w wyznaczonych wcześniej miejscach w Urzędach Gmin.

W trakcie pisania informacji ARiMR podała informację o 636 tysiącach złożonych wnioskach. Od początku tygodnia w ciągu jednego dnia przybywało ich ok. 100 tysięcy.

Przypomnijmy, że podczas ubiegłorocznej kampanii do Agencji wpłynęło 1 476 000 wniosków.


Opr. MS