15-lecie samorządu rolniczego w województwie świętokrzyskim

W dniu 16 grudnia Świętokrzyska Izba Rolnicza zorganizowała uroczystość 15-lecia działalności samorządu rolniczego w województwie świętokrzyskim. Obchodom towarzyszyła konferencja dotycząca roli samorządu rolniczego w zmieniającej się coraz szybciej rzeczywistości.

W województwie kieleckim izba rolnicza powstała w 1996 roku, w roku 1999 w ślad za zmianami administracyjnymi izba kielecka połączona została z częścią izby tarnobrzeskiej i powstała Świętokrzyska Izba Rolnicza.
W czasie swojej działalności ŚIR doczekała się nowelizacji ustawy o izbach rolniczych w wyniku czego zmieniła się jej struktura. Obecnie najwyższą władzą jest Walne Zgromadzenie składające się z 26 delegatów z Rad Powiatowych (a nie jak wcześniej ze 186 wszystkich delegatów z gmin). Na czas zwykłej codziennej pracy za działalność Izby i jej funkcjonowanie odpowiada 5-osobowy Zarząd wraz z Biurem.
W uroczystości wzięło udział wielu znamienitych gości wśród, których obecny był Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas, Przewodniczący Sejmiku Tadeusz Kowalczyk oraz Wicewojewoda Beata Oczkowicz .