124 mln zysku Z. CH. POLICE

Dwa kwartały 2008 przyniosły Z. Ch. POLICE” SA bardzo dobre wyniki. Spółka zrealizowała 253 mln zł zysku netto przy przychodach w wysokości blisko 1,5 mld zł. Na tak dobre wyniki miała wpływ bardzo wysoka dynamika sprzedaży nawozów, zarówno na rynku krajowym jak i zagranicznym (+ 81,9%).”

Dynamiczny wzrost przychodów ze sprzedaży w drugim kwartale 2008 o 83,8% jest przede wszystkim efektem bardzo dużego popytu na nawozy, których sprzedaż w drugim kwartale wzrosła o ponad 80%. Znaczący wzrost eksportu amoniaku został odzwierciedlony wzrostem sprzedaży amoniaku o ponad 26%. Także sprzedaż bieli zanotowała dodatnią dynamikę. Zysk netto w drugim kwartale przekroczył 124 mln zł, co stanowi wzrost o 534,9% w porównaniu do roku ubiegłego.

Pomimo zakończenia głównego wiosennego sezonu na sprzedaż nawozów, w drugim kwartale utrzymywała się bardzo wysoka sprzedaż (+ 81,9% przy nieznacznym wzroście wolumenu). Sytuacja ta była efektem ciągle rosnących cen nawozów, co spowodowało zaopatrywanie się przed sezonem jesiennym. Ponadto, w całej Europie mocno widoczny jest wzmożony popyt na nawozy, będący efektem dobrej koniunktury na rynku rolnym. Wzrost cen nawozów (średnio o kilkadziesiąt procent) jest następstwem stale rosnących cen surowców.

W drugim kwartale 2008 roku Spółka kontynuowała wielkotonażową sprzedaż amoniaku (+26,1%) przy stale wzrastających cenach światowych. Wzrost sprzedaży amoniaku był wyższy o 16% w eksporcie i 30% w kraju. Drugi kwartał był również dobry dla Distarpolu, którego sprzedaż stale rośnie przy ogólnej tendencji wzrostowej sprzedaży chemikaliów (+85% kraj, +30% eksport). W tym kwartale uruchomiana została instalacja do suszenia siarczanu żelaza, dzięki której oferta w tym segmencie została poszerzona.

Sprzedaż bieli na trudnym rynku, przy niskich cenach na rynkach światowych, zanotowała dynamikę na poziomie 8,7%, głównie dzięki działaniom promocyjnym prowadzonym przez Spółkę.

Pierwsza połowa 2008 roku zaczęła się dla Z.Ch. POLICE” SA bardzo dobrymi wynikami finansowymi utrzymując tendencję wzrostową. Intencją Zarządu jest podtrzymanie pozytywnej tendencji w wypracowywanych wynikach finansowych w kolejnych kwartałach.

źródło: www.zchpolice.com/pl/
wpisał: MS/Wrp.pl