12 ton nielegalnych środków ochrony roślin w jednej z wielkopolskich wsi

Zdjęcie: piorin.gov.pl

Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu w drodze decyzji administracyjnej wydał nakaz utylizacji 12 ton nielegalnych środków ochrony roślin wykrytych na terenie jednego z gospodarstw rolnych w Wielkopolsce przez pracowników Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu.

– Wśród zakwestionowanych towarów znajdowały się preparaty z obcojęzycznymi etykietami, nie zarejestrowane do stosowania w Polsce oraz niezaetykietowane produkty o niezidentyfikowanym składzie. Nielegalne preparaty mogły stworzyć zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz środowiska, dlatego decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności. W sprawie prowadzone są dalsze czynności przy udziale organów ścigania – informuje WIORiN w Poznaniu.

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa już po raz kolejny przypomina rolnikom, że do ochrony upraw mogą być stosowane wyłącznie środki ochrony roślin dopuszczone do obrotu przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Środki ochrony roślin należy nabywać wyłącznie w miejscach sprzedaży uprawnionych do prowadzenia w nich tego rodzaju ściśle regulowanej działalności, które są nadzorowane przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Preparaty do ochrony roślin powinny być oferowane w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach. Etykieta znajdująca się na opakowaniu środków powinna być sporządzona w języku polskim i jej treść powinna być zgodna ze wzorem zatwierdzonym decyzją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Źródło: PIORiN

Opracował: Krzesimir Drozd