12 nowych odmian zbóż jarych

W dniu 21 stycznia 2014 roku w siedzibie Centralnego Ośrodka w Słupi Wielkiej odbyło się drugie posiedzenie Komisji ds. rejestracji odmian roślin zbożowych w kadencji 2013-2016.

W trakcie posiedzenia Komisja m.in. pozytywnie zaopiniowała wpisanie do krajowego rejestru 12 nowych odmian zbóż jarych (jęczmień – 7, owies nagi – 1, owies zwyczajny – 1, pszenica zwyczajna – 2, pszenżyto – 1).
Po posiedzeniu Komisji ds. rejestracji odmian roślin zbożowych, dyrektor COBORU wydał m.in. postanowienie o zamiarze wpisania do krajowego następujących odmian zbóż jarych:
Jęczmień
 • Baryłka (d. STH 8411) – odmiana typu browarnego; zgłaszający: Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR
 • KWS Dante (d. KWS 10/206) – odmiana typu browarnego; zgłaszający: KWS Lochow Polska sp. z o.o.
 • KWS Irina (d. KWS 09/320) – odmiana typu browarnego; zgłaszający: KWS Lochow Polska sp. z o.o.
 • Podarek (d. STH 8711) – odmiana typu pastewnego; zgłaszający: Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR
 • Rubaszek (d. RAH 197/08) – odmiana typu pastewnego; zgłaszający: „Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. Grupa IHAR”
 • Salome (d. NORD 08/2413) – odmiana typu browarnego; zgłaszający: Saaten-Union Polska sp. z o.o.
 • SU Lolek (d. AC 05/565/146) – odmiana typu browarnego; zgłaszający: Saaten-Union Polska sp. z o.o.
Owies zwyczajny
 • Harnaś (d. MHR-PO-0111) – odmiana pastewna żółtoziarnista; zgłaszający: Małopolska Hodowla Roślin-HBP sp. z o.o.
Owies nagi
 • Amant (d. STH 9811) – odmiana pastewna; zgłaszający: Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR
Pszenica zwyczajna
 • Mandaryna (d. DC 623/07-14/08) – odmiana jakościowa (A); zgłaszający: DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o.
 • Harenda (d. MHR-KPJ-0611) – odmiana chlebowa (B); zgłaszający: Małopolska Hodowla Roślin-HBP sp. z o.o.
Pszenżyto
 • Mazur (d. DC 05095-43) – odmiana pastewna; zgłaszający: DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o.
(wrp.pl, źródło: COBORU)