118 programów rozwoju obszarów wiejskich

Przyjęty 11 grudnia 2015 roku grecki program rozwoju obszarów wiejskich (PROW) był ostatnim z serii 118 takich programów przyjętych na lata 2014-2020.

Jak podkreśla Komisja Europejska z budżetem wartości 99,6 mld euro wypłacanych przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), uzupełnionym o 60,6 mld euro z funduszy krajowych i regionalnych, PROW-y służą wsparciem europejskich obszarów i społeczności wiejskich, które muszą stawiać czoła dzisiejszym wyzwaniom gospodarczym, środowiskowym i społecznym, wykorzystując wszelkie możliwości, jakie niesie przyszłość.
 
– Programy rozwoju obszarów wiejskich służą rynkowi pracy, przyczyniają się do wzrostu gospodarki, inwestycji i konkurencyjności na europejskiej wsi. Chcemy tak wzmocnić pozycję społeczności i obszarów wiejskich, by mogły uporać się z wyzwaniami i wykorzystać szanse na miarę XXI w. – czy to w wymiarze gospodarczym, społecznym czy też ochrony środowiska. Inwestując strategicznie i inteligentnie, PROW-y mogą stać się motorem odnowy pokoleniowej, tworząc warunki dla zdecydowanego ożywienia gospodarki, społeczności i przyrody na wsi. Podczas paryskiej Konferencji ONZ w sprawie zmian klimatu COP21 nie sposób zapomnieć o poważnym wyzwaniu związanym ze zmianą klimatu. Programy rozwoju obszarów wiejskich mają tu nieocenione znaczenie – mówi Phil Hogan, unijny komisarz do spraw rolnictwa.
 
Regiony o przeważająco wiejskim charakterze stanowią 52 proc. terytorium Unii Europejskiej , a zamieszkuje je 112,1 mln ludzi. Ogromne zróżnicowanie tych regionów sprawia, że stoją one przed różnymi wyzwaniami – na miarę swojej sytuacji. Dlatego Komisja  Europejska pozostawia państwom UE stosunkowo dużą swobodę precyzyjnego dopasowania oferowanego wsparcia do potrzeb poszczególnych regionów i państw, ze szczególnym naciskiem na zasadę pomocniczości. 
– W ten sposób każde państwo może tworzyć własny program krajowy bądź programy regionalne odzwierciedlając tę specyfikę. Programy te muszą jednak opierać się na przynajmniej czterech z sześciu wspólnych priorytetów: wiedzy i innowacji, konkurencyjności, poprawie organizacji łańcucha żywnościowego, ochronie ekosystemów, oszczędnym gospodarowaniu zasobami czy też włączeniu społecznym. Same priorytety unaoczniają, w jakim stopniu finansowanie poprzez PROW-y wywiera pozytywny wpływ na ogół społeczeństwa, nie tylko na rolników i społeczności wiejskie – informuje Komisja Europejska.
 
Polska, na przykład, postanowiła przeznaczyć jedną trzecią dostępnego budżetu w ramach PROW na poprawę konkurencyjności i zwiększenie rentowności gospodarstw rolnych za pomocą programu, który ma objąć wsparciem inwestycyjnym ukierunkowanym na tworzenie tysięcy miejsc pracy około 200 tys. gospodarstw i ponad 1 800 grup producentów. 
 
Obi oba 
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności