100 tys. euro rocznie dla grup producentów rolnych i organizacji producentów

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Od 19 czerwca do 17 sierpnia 2020 r. oddziały regionalne Agencji Restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa przyjmują  wnioski o przyznanie pomocy na “Tworzenie grup producentów i organizacji producentów”. Wsparcie  finansowane jest z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Maksymalny limit pomocy wynosi 100 tys. euro w każdym roku pięcioletniego okresu pomocy.

O pomoc finansową w ramach działania „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” może ubiegać się:

1) grupa producentów rolnych:

uznana od dnia 01 czerwca 2019 r. na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1026),

w skład której wchodzą wyłącznie osoby fizyczne,

która została utworzona ze względu na produkt lub grupę produktów inne niż drób żywy (bez względu na wiek), mięso lub jadalne podroby drobiowe: świeże, chłodzone, mrożone, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie wykazu produktów (Dz. U. z 2020 r. poz. 417);

2) organizacja producentów:

uznana na podstawie przepisów ustawy z dnia: 11 marca 2004 r. о organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 945 oraz z 2019 r. poz. 2020) albo 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1430),

która została utworzona ze względu na produkt lub grupę produktów inne niż należące do sektora mięsa drobiowego, o których mowa w części XX załącznika I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013.

– Złożone przez grupy producentów rolnych i organizacje producentów wnioski zostaną poddane ocenie punktowej. Suma uzyskanych punktów będzie decydowała o kolejności przysługiwania pomocy.Formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z załącznikami oraz Instrukcją wypełniania są udostępnione na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl – informuje Biuro Prasowe ARiMR

Jak ustaliliśmy wniosek o przyznanie pomocy składa się osobiście, przez upoważnioną osobę lub przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce pocztowej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności