100. rocznica urodzin Profesora Szczepana A. Pieniążka

27 grudnia 2013 roku przypada setna rocznica urodzin Profesora Szczepana Aleksandra Pieniążka – twórcy nowoczesnego polskiego sadownictwa. Z tej okazji w dniach 9–10 grudnia 2013 roku odbędzie się Konferencja Instytutu Ogrodnictwa w 100. rocznicę urodzin Profesora Szczepana A. Pieniążka pod honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisława Kalemby, Prezesa Polskiej Akademii Nauk prof. Michała Kleibera oraz Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika.

W pierwszym dniu Konferencji, 9 grudnia na Zamku Królewskim w Warszawie, odbędzie się Uroczysta Sesja „Profesor Szczepan A. Pieniążek – twórca nowoczesnego polskiego sadownictwa” z udziałem zaproszonych gości, natomiast w drugim dniu, 10 grudnia w Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach, Sesja Wdrożeniowa „Innowacyjne technologie dla polskiego ogrodnictwa”.
Podczas Uroczystej Sesji poświęconej pamięci Profesora Szczepana A. Pieniążka obchody Jego setnych urodzin uświetnią wystąpienia wychowanków, którzy podzielą się swoimi wspomnieniami o pracy, twórczości i życiu Profesora. Spotkanie to ma również na celu stworzenie doskonałej okazji do podkreślenia roli polskiego sadownictwa na tle sadownictwa europejskiego.
Wśród gości honorowych obecna będzie córka Profesora – Emilia Mroczkowska, która przekaże informację o utworzeniu Kapituły Nagrody Naukowej im. Profesora Szczepana A. Pieniążka dla autorów wybitnych prac doktorskich z zakresu sadownictwa. Jednym z elementów Uroczystej Sesji będzie konferencja prasowa z udziałem dostojnych gości, patronów i partnerów Konferencji.
W drugim dniu Konferencji, 10 grudnia w Skierniewicach, wszystkich zainteresowanych najnowszymi ofertami wdrożeniowymi Instytutu Ogrodnictwa, zapraszamy do uczestnictwa w Sesji Wdrożeniowej – „Innowacyjne technologie dla polskiego ogrodnictwa”, podczas której pracownicy naukowi Instytutu Ogrodnictwa, kontynuując dzieło Pioniera wdrażania nowoczesnych metod efektywnej produkcji, przedstawią najnowsze wyniki prac badawczych prowadzonych w Instytucie z zakresu sadownictwa, warzywnictwa, roślin ozdobnych i pszczelnictwa.
Serdecznie zapraszam
Prof. dr hab. Franciszek Adamicki
Dyrektor Instytutu Ogrodnictwa

Wiadomości Rolnicze Polska objęły Uroczyste Obchody 100-lecia Urodzin Prof. dr. Szczepana A. Pieniążka połączone z Sesją Wdrożeniową – „Innowacyjne technologie dla polskiego ogrodnictwa” patronatem medialnym.

Szczegóły na http://www.inhort.pl/


Prof. dr Szczepan Aleksander Pieniążek 1913–2008

Twórca nowoczesnego polskiego sadownictwa, znakomity uczony, biolog i sadownik o wielkim autorytecie międzynarodowym, profesor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, założyciel i twórca Instytutu Sadownictwa w Skierniewicach, Dyrektor Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa w latach 1951–1983, wieloletni członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk, Wiceprezes Polskiej Akademii Nauk, Pierwszy Przewodniczący Komitetu Nauk Ogrodniczych PAN, Prezydent Międzynarodowego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych ,członek Francuskiej, Niemieckiej, Bułgarskiej i Rosyjskiej Akademii Nauk Rolniczych, Kawaler Krzyża Komandorskiego i Oficerskiego Orderu Odrodzenia Polski, Doktor Honoris Causa uczelni krajowych i zagranicznych, wychowawca wielu pokoleń sadowników, naukowców i praktyków, humanista, autor wielu prac naukowych, artykułów i książek akademickich przetłumaczonych na wiele języków.
W 1984 roku uhonorowany tytułem Honorowy Obywatel Miasta Skierniewice.

Szczegółowych informacji nt. Konferencji Instytutu Ogrodnictwa w 100. rocznicę urodzin Profesora Szczepana A. Pieniążka udzielają:

I Sekretarz Konferencji
mgr Katarzyna Bisko
tel. 46 834 52 49
tel. 500 101 798
e-mail: Katarzyna.Bisko@inhort.pl
II Sekretarz Konferencji
mgr Lidia Sałuda
tel. 46 834 54 80
e-mail: Lidia.Saluda@inhort.pl
Członek Komitetu Organizacyjnego Konferencji
Dr Barbara Michalczuk
tel. 46 834 53 77
tel. 512 382 502
e-mail: Barbara.Michalczuk@inhort.pl
z Zakładu Upowszechnia Nauki Instytutu Ogrodnictwa
ul. Reymonta 18, 96-100 Skierniewice
tel./fax 46 832 57 50