100-lecie Ośrodka Badań Rolniczych BASF

Dział BASF Crop Protection obchodzi w tym roku stulecie istnienia Ośrodka Badań Rolniczych w Limburgerhof. Ośrodek powstał w 1914 jako rolnicza stacja badawcza i rozrósł się do postaci ogólnoświatowego centrum badań działu ochrony roślin koncernu BASF. Dziś, dział Crop Protection jest jedną z czołowych jednostek badawczych oferujących szeroką gamę rozwiązań dla rolnictwa.

Stuleciu istnienia Ośrodka Badań Rolniczych będą towarzyszyć obchody odbywające się w Limburgerhof poświęcone głównie pracownikom. – W ostatnich 100 latach nasi pracownicy w Limburgerhof wykonali świetną pracę. Opracowali liczne produkty i rozwiązania i wprowadzali je na rynek. Pomagali i nadal pomagają rolnikom na całym świecie chronić i zwiększać plony. Jesteśmy z tego wszyscy ogromnie dumni – powiedział Markus Heldt, prezes działu ochrony roślin koncernu BASF. 
Dział Crop Protection dostrzega dalsze perspektywy rozwoju i zamierza do roku 2020 osiągnąć wartość sprzedaży wynoszącą 8 miliardów Euro, czego warunkiem są nieustające inwestycje w badania i rozwój oraz bliska współpraca z klientami BASF. 
Przyjmujemy wyzwania na przyszłość z zamiarem dalszego oferowania rozwiązań codziennych problemów rolników w dziedzinie ochrony roślin i poza nią – powiedział wczoraj Heldt na spotkaniu z pracownikami podczas uroczystych obchodów jubileuszu. Na resztę bieżącego roku planowane są w Ośrodku Rolniczym w Limburgerhof dalsze imprezy dla pracowników.
Perspektywa historyczna
Rolniczą stację badawczą Limburgerhof założył w 1914 Carl Bosch, który później został prezesem BASF i I.G. Farben. Rok wcześniej BASF odniósł sukces wprowadzając proces przemysłowej syntezy amoniaku, co stanowiło podstawę do produkcji nawozów sztucznych. Wiosną 1914 pięciu pracowników ośrodka rozpoczęło próby polowe  tworząc fundament prac koncernu BASF w dziedzinie chemii rolniczej. Kolejnym kamieniem milowym na tej drodze był opatentowany w 1926 produkt  Nitrophoska®, który spełniał żądania rolników domagających się łatwego w użyciu nawozu w przystępnej cenie. W latach 1949-1964 opracowano szereg produktów opartych na herbicydzie U46. Ten ostatni stał się kompleksowym rozwiązaniem wszystkich problemów w dziedzinie zwalczania chwastów i pomógł znacząco zwiększyć plony, zwłaszcza upraw zbożowych. W 1964 roku wprowadzono na rynek środek o nazwie Pyramin®, będący nowoczesnym, selektywnym herbicydem dla buraka cukrowego, który również stał się bardzo popularny.
Dział Crop Protection BASF osiągnął kolejny etap rozwoju wraz z nadejściem fungicydów o szerokim spektrum działania. W 1956 na rynku pojawił się, Polyram® w, a po nim Kombi, który osiągał jeszcze lepszą skuteczność będąc stosowany jako fungicyd kontaktowy. Polyram® WG nadal pozostaje na rynku sprawdziwszy się w wielu uprawach, od owoców i warzyw aż po winorośl. W połowie lat 60-tych BASF założył własną stację badawczą w USA. Podobnie dokonała się ekspansja koncernu na pozostałe ważne rynki, takie jak Brazylia i Japonia.  W roku 1996 koncern przejął część globalnego biznesu herbicydów kukurydzianych firmy farmaceutycznej Sandoz. 
Wejście BASF w dziedzinę biotechnologii otworzyło w 1998 roku nowe gałęzie badań w instytucie w Limburgerhof. Dział Plant Science koncernu stał się czołową branżową platformą badawczą i technologiczną skupioną na doskonaleniu właściwości roślin. Od 2012 dział Plant Science BASF ma swoją siedzibę w Karolinie Północnej w USA. 
Po przejęciu w roku 2000 American Cyanamid, BASF stał się jedną z trzech czołowych globalnych korporacji w dziedzinie ochrony roślin opartej na działalności badawczej. 
Opracowanie w 2002 roku aktywnego składnika o nazwie F 500® stanowiło przełom na rynku fungicydów. W ślad za nim pojawił się w 2011 fungicyd Xemium®, który błyskawicznie stał się kolejnym popularnym środkiem wzmacniając jeszcze bardziej pozycję koncernu BASF jako wiodącego dostawcy fungicydów. 
W roku 2008, BASF przejął dział zwalczania szkodników brytyjskiej firmy Sorex wraz z jej filią amerykańską o nazwie Whitmire Micro-Gen. Od tego czasu globalna struktura BASF wprowadza w tym segmencie na rynki produkty służące profesjonalnemu zwalczaniu szkodników i ochronie zdrowia populacji. Są wśród nich Termidor® do zwalczania termitów i mrówek oraz siatka przeciw komarom to Interceptor®, która skutecznie wspiera walkę z malarią i innymi chorobami tropikalnymi. W 2012 częścią koncernu BASF stała się amerykańska firma Becker Underwood. Po tej akwizycji BASF uzyskał pozycję jednego z czołowych dostawców technologii i produktów do biologicznego zaprawiania nasion i ochrony roślin, a także pigmentów i polimerów do zapraw nasiennych. Nowa jednostka biznesowa o nazwie Functional Crop Care dostarcza usługi i rozwiązania służące obniżaniu poziomu stresu roślin.
W ciągu ostatnich 100 lat, Ośrodek Badań Rolniczych rozrósł się znacząco. Obecnie obejmuje on 12,250 m² szklarni i 16 hektarów pól. Licząca prawie 1700 osób kadra ośrodka składa się z biologów, chemików, techników, agronomów, rolników, ogrodników i ekspertów biznesowych. Szczegółowe informacje o 100-letniej historii Ośrodka znajdują się pod adresem: www.100-years-agricultural-center-limburgerhof.basf.com
(Źródło: BASF)