100% akcji Sokołowa w rękach Danish Crown

W ubiegłym tygodniu, 28 maja br. Komisja Europejska zatwierdziła przejęcie Spółki „Sokołów” przez Danish Crown.

Decyzja została podjęta zgodnie z unijnym rozporządzeniem w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Komisja stwierdziła, że przejęcie „Sokołowa” nie wzbudza zastrzeżeń związanych z zasadami konkurencji. W dniu 27 lutego br. została podpisana umowa między strategicznymi inwestorami spółki tj. Danish Crown i HK Scan o zbyciu przez Grupę HK Scan wszystkich posiadanych akcji „Sokołów” S.A. Dotychczas obaj inwestorzy tj. Danish Crown i HK Scan posiadali po 50% akcji spółki. Na mocy tej umowy, Danish Crown nabył całość pakietu akcji „Sokołów” S.A. posiadanych przez Grupę HK Scan i stał się samodzielnym inwestorem posiadającym 100% akcji „Sokołów” S.A.
 
(Źródło: FAMMU/ FAPA)