Zbiór rzepaku bez strat

W końcowym etapie wegetacji rzepak ma naturalną skłonność do osypywania nasion na skutek pękania łuszczyn. Aby temu zapobiegać, doskonalona jest technologia zbioru, agrotechnika czy...

Inteligentne nawożenie mineralne

Zmienne dawkowanie nawozów mineralnych jest jedną z najbardziej zaawansowanych technologii precyzyjnego rolnictwa. Przynosi ona wymierne efekty w postaci zmniejszenia nakładów finansowych (głównie za sprawą...

Adiuwanty – sposób na oszczędność

Każdy ze stosowanych środków ochrony roślin ma spełnić swoje zadnie: zniszczyć chwasty, zwalczyć szkodniki lub uniemożliwić rozwój chorób. Najczęściej dąży się nawet do podniesienia...

W ochronie środowiska, a więc i rolnictwa

Rolnictwo jest podstawą wielu ekosystemów, charakteryzujących się bogatą bioróżnorodnością, przyczynia się ono do utrzymania różnorodności gatunków i posiada duże rezerwy materiału genetycznego. W przypadku,...

O  zwalczaniu septoriozy liści pszenicy

Na plantacjach pszenicy ozimej zaobserwowano duże nasienie septoriozy liści pszenicy. Objawy porażenia pojawiają się na pszenicy ozimej już jesienią. Wiosną, objawy występują najpierw na dolnych...

Azot niezbędny kukurydzy

Kukurydza cechuje się bardzo powolnym początkowym wzrostem i do fazy 4 liścia pobiera jedynie około 2−3% azotu, natomiast w okresie dojrzewania około 12−13% N....

Niedobór cynku ogranicza plonowanie kukurydzy!

Nawożenie dolistne dobrymi nawozami to najtańszy i najskuteczniejszy sposób na uzupełnienie niedoborów mikroskładników w kukurydzy i innych uprawach. A jak można określić potrzeby pokarmowe...

Potas, wszechstronny składnik mineralny

Najnowsza ocena zasobności polskich gleb w makroskładniki wskazuje na potas, jako nawozowy czynnik minimum produkcji roślinnej. Odsetek gleb o bardzo niskiej i niskiej zawartości...

Cel: zapobiec i zwalczyć!

Podstawową metodą ochrony roślin jest tzw. metoda agrotechniczna. Jest ona też jednym z ważniejszych elementów metody integrowanej. Uważana jest przez fitopatologów za podstawę wszystkich...

Zwalczanie szkodników łuszczynowych

Rzepak jest rośliną oleistą o bardzo dużym znaczeniu gospodarczym w Polsce, a jego zasiewy zajmują około 97% powierzchni wszystkich upraw roślin oleistych w kraju....