Dzikie ptactwo szkodzi rolnikom

Na wniosek Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w Sieradzu do której zwrócili się rolnicy z miejscowości Mikołajewice, gmina Warta zarząd Izby rolniczej Województwa Łódzkiego...

Równać szanse

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży w ramach Programu "Równać Szanse 2017" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności organizuje kolejną edycję regionalnego konkursu grantowego - ,,Równać Szanse’’ ....

Resort rolnictwa informuje – kolejne kłamstwa o ASF

Produkty wytworzone z polskiej wieprzowiny są zdrowe i bezpieczne. Mięso używane do ich produkcji jest przebadane i pochodzi od zdrowych świń. - W Polsce żadna...

O odnawialnych źródłach energii

Prezydent RP Andrzej Duda 14 sierpnia podpisał  ustawę z dnia 20 lipca 2017 roku o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii. Nowelizacja ta zmienia...

NSZZ RI „Solidarność” proponuje

Teresa Hałas, przewodnicząca NSZZ RI "Solidarność" 4 sierpnia przekazała do Kancelarii Prezydenta przygotowany przez NSZZ RI "Solidarność" projekt ustawy o zmianie ustawy o rentach...

KRIR zaprasza

Krajowa Rada Izb Rolniczych w ramach operacji pt. „Upowszechnianie wiedzy w zakresie innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich” planuje...

Dla wszystkich rolników

Krajowa Rada Izb Rolniczych wnioskuje do Mateusza Morawieckiego -  Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zmiany dokonanej w ramach nowelizacji o...

Ważne dla przedsiębiorców importujących do UE produkty rynku zbóż

Z dniem 8 sierpnia 2017 r. zostały wprowadzone przywozowe należności celne dla żyta, kukurydzy i ziarna sorgo w wysokości 5,16 EUR/tonę. - Szczegółowe informacje znajdują...

Bliżej rolnika

1 września 2017 roku powstanie Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR). Jednocześnie przestana istnieć dwie agencje rolne: Agencja Rynku Rolnego oraz Agencja Nieruchomości Rolnych. Zmiany...

Większe zaliczki

Na wniosek ministra rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztofa Jurgiela, Komisja Europejska opracowała projekt decyzji przewidującej zwiększenie poziomu zaliczek na poczet płatności bezpośrednich w Polsce...