ŚIR apeluje do premier Szydło

Zarząd Świętokrzyskiej Izby Rolniczej wnioskuje  do Premier Beaty Szydło o podjęcie działań zmierzających do zniesienia embarga nałożonego przez Rosję na import produktów z Polski. Jak...

Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza również przeciwko CETA

Kompleksowa umowa gospodarczo-handlowa CETA to ogromne zagrożenie dla polskiego i europejskiego rolnictwa. Szczególnie dla gospodarstw małych i średnich, które raczej nie będą w stanie...

Bóbr na liście zwierząt łownych?

Krajowa Rada Izb Rolniczych wnioskuje do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o wpisanie bobra na listę zwierząt łownych i uregulowanie zasad wypłaty odszkodowania za...

Konieczne są radykalne działania

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych z niepokojem obserwuje rozprzestrzeniane się wirusa ASF wśród populacji dzików w woj. podlaskim. Dotychczasowe wytężone działania wszystkich służb i...

W sprawie CETA – stanowisko KRIR

Zarząd KRIR uważa, że polski rząd nie może przychylić się do propozycji Komisji Europejskiej, zakładającej wejście w życie umowy przed ratyfikacją przez parlamenty krajowe,...

Negatywna opinia IRWŁ

Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego po konsultacjach z rolnikami negatywnie opiniuje  projekt ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego. - Proponowana zmiana...

Zmniejszenie nasadzeń jabłoni – proponuje ŚIR

W związku z pogłębiającą się zapaścią cenową na rynku owoców oraz brakiem przesłanek na poprawę sytuacji Świętokrzyska Izba Rolnicza po przeprowadzeniu konsultacji wśród sadowników...

Dwudziestolecie PIR

10 października odbędzie się uroczystość jubileuszu 20-lecia reaktywowania samorządu rolniczego na terenie województwa podlaskiego. Gospodarzem obchodów jest Podlaska Izba Rolnicza. Obchody jubileuszowe Dniem obchodów jubileuszowych...

Wielkopolskie rolnictwo a ASF

Prezentujemy stanowisko Walnego Zgromadzenia Wielkopolskiej Izby Rolniczej z 4 października w sprawie zagrożeń dla wielkopolskiego rolnictwa, jakie niesie wirus afrykańskiego pomoru świń (ASF). "Samorząd rolniczy województwa...

W sprawie płatności dla młodego rolnika

Zarząd Kujawsko - Pomorskiej Izby Rolniczej zwrócił się do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi o podjęcie pilnych działań mających na celu zmianę § 7...