Wilki atakują…. 

W związku z wystąpieniem na terenie województwa dolnośląskiego w ostatnich dwóch latach przypadków pogryzienia zwierząt hodowlanych przez wilki Dolnośląska Izba Rolnicza zwróciła się ministerstwa...

Trzeba odbudować spółdzielczość rolniczą 

Rozmowa z Robertem Telusem, posłem na Sejm RP, wiceprzewodniczącym Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. - Trwają dyskusję i prace nad nowelą ustawy o spółdzielniach...

Susza w kukurydzy w Lubuskiem 

Lubuska Izba Rolnicza skierowała po raz kolejny pismo do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi  z apelem o ujęcie w Systemie Monitoringu Suszy Rolniczej również...

Susza rolnicza w Wielkopolsce – pomoc rządu jest niezbędna 

Susza rolnicza, której negatywny wpływ na wegetację roślin jest w Wielkopolsce wyraźnie widoczny już od kilku tygodni, została stwierdzona przez Instytut Uprawy, Nawożenia i...

Pomoc finansowa jest niezbędna 

Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego apeluje do ministra rolnictwa o pomoc finansową  do każdego hektara  dla rolników, których gospodarstwa ucierpiały wskutek tegorocznej suszy.   W łódzkim...

Konieczna zmiana zasad szacowania szkód 

Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego apeluje do ministra rolnictwa o zmianę zasad szacowania szkód spowodowanych suszą  w gospodarstwach rolnych.  Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w gospodarstwie trzeba...

Rolnictwo to nie wybryk 

Pod hasłem "Rolnictwo to praca nie wybryk" Dolnośląska  Izba Rolnicza prowadzi  akcję informacyjną w obronie rolników skierowaną do nowo osiadłych na wsi mieszkańców  o...

Klęska suszy w Łódzkiem 

Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego apeluje do wojewody łódzkiego o ogłoszenie klęski suszy w województwie łódzkim. IRWŁ zwróciła się również do wojewody o zabezpieczenie środków finansowych...

Susza na Warmii i Mazurach 

W związku z wystąpieniem suszy rolniczej na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego zarząd Warmińsko – Mazurskiej Izby Rolniczej apeluje o aktywne włączenie się przedstawicieli samorządu rolniczego w...

W sprawie szacowania strat suszowych 

Rozpoczęły się żniwa i pierwsze zbiory zbóż.  Samorząd rolniczy przypomina producentom zbóż, że ustalenia wysokości szkody w uprawach dokonuje komisja na miejscu, poprzez lustrację...