Regionalizacja jest konieczna 

W ocenie Porozumienie Izb Rolniczych Polski Południowo – Wschodniej (Podkarpacka izba Rolnicza, Małopolska Izba Rolnicza, Śląska Izba Rolnicza, Świętokrzyska Izba Rolnicza, Lubelska Izba Rolnicza...

Rolnicze spółdzielnie produkcyjne jako gospodarstwa wielorodzinne? 

Izby rolnicze wnioskują do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o uznanie rolniczych spółdzielni produkcyjnych za gospodarstwa wielorodzinne. Rolnicze spółdzielnie, jak zaznacza samorząd rolniczy, zostały założone...

ŚIR apeluje do premier Szydło 

Zarząd Świętokrzyskiej Izby Rolniczej wnioskuje  do Premier Beaty Szydło o podjęcie działań zmierzających do zniesienia embarga nałożonego przez Rosję na import produktów z Polski. Jak...

Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza również przeciwko CETA 

Kompleksowa umowa gospodarczo-handlowa CETA to ogromne zagrożenie dla polskiego i europejskiego rolnictwa. Szczególnie dla gospodarstw małych i średnich, które raczej nie będą w stanie...

Bóbr na liście zwierząt łownych? 

Krajowa Rada Izb Rolniczych wnioskuje do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o wpisanie bobra na listę zwierząt łownych i uregulowanie zasad wypłaty odszkodowania za...

Konieczne są radykalne działania 

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych z niepokojem obserwuje rozprzestrzeniane się wirusa ASF wśród populacji dzików w woj. podlaskim. Dotychczasowe wytężone działania wszystkich służb i...

W sprawie CETA – stanowisko KRIR 

Zarząd KRIR uważa, że polski rząd nie może przychylić się do propozycji Komisji Europejskiej, zakładającej wejście w życie umowy przed ratyfikacją przez parlamenty krajowe,...

Negatywna opinia IRWŁ 

Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego po konsultacjach z rolnikami negatywnie opiniuje  projekt ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego. - Proponowana zmiana...

Zmniejszenie nasadzeń jabłoni – proponuje ŚIR 

W związku z pogłębiającą się zapaścią cenową na rynku owoców oraz brakiem przesłanek na poprawę sytuacji Świętokrzyska Izba Rolnicza po przeprowadzeniu konsultacji wśród sadowników...

Dwudziestolecie PIR 

10 października odbędzie się uroczystość jubileuszu 20-lecia reaktywowania samorządu rolniczego na terenie województwa podlaskiego. Gospodarzem obchodów jest Podlaska Izba Rolnicza. Obchody jubileuszowe Dniem obchodów jubileuszowych...