KRiR o zakupie nawozów bezpośrednio od producentów 

Krajowa Rada Izb Rolniczych postuluje o umożliwienie rolnikom zakupu bezpośredniego nawozów sztucznych w państwowych spółkach chemicznych. Obecna organizacja rynku nawozów sztucznych opiera się na systemie...

W sprawie przewozu i przechowywania saletry amonowej 

Krajowa Rada Izb Rolniczych wystąpiła do ministra rolnictwa o rozważenie możliwości zmiany przepisów krajowych i podjęcie próby dyskusji na forum Unii Europejskiej w zakresie...

Nowy szkodnik buraka cukrowego – potrzebne skuteczne metody zwalczania 

Krajowa Rada Izb Rolniczych wnioskuje do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o udzielenia pomocy plantatorom buraka cukrowego w zakresie zwalczania szkodnika szarka komośnika oraz...

W sprawie wypłaty rekompensat za szkody łowieckie 

W związku z długo trwającym procesem legislacyjnym zmiany Ustawy Prawo łowieckie oraz o zmianie niektórych innych ustaw oraz w związku z wprowadzonymi kolejnymi zmianami...

KRIR wnioskuje o rozszerzenie zakresu upraw objętych szacowaniem suszy 

W związku z suszą panującą prawie w całym kraju Krajowa Rada Izb Rolniczych wystąpiła do ministra rolnictwa o rozszerzenie zakresu upraw objętych szacowaniem suszy...

Kontrole są niezbędne 

Krajowa Rada Izb Rolniczych wystąpiła do ministra rolnictwa o wprowadzenie obligatoryjnych kontroli u odbiorcy końcowego owoców miękkich sprowadzanych z zagranicy i innych produktów rolnych pod...

Samorząd rolniczy interweniuje – zmowa cenowa na rynku owoców miękkich 

Krajowa Rada Izb Rolniczych wystąpiła do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o uruchomienie procedury antymonopolowej przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w odniesieniu do...

KRIR pyta, resort odpowiada: o ochronie rolniczej przestrzeni produkcyjnej 

Prezentujemy odpowiedź Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na wniosek Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie opracowania przepisów dotyczących ochrony obszarów  produkcji rolnej. "Obszary wiejskie to...

KRIR apeluje do premiera w sprawie nowej WPR 

Po zapoznaniu się z propozycją przedstawioną przez Komisję Europejską w sprawie budżetu Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2021 – 2027 Krajowa Rada Izb Rolniczych...

Nie będzie zmiany współczynnika zazieleniania 

Prezentujemy odpowiedź ministerstwa rolnictwa na wniosek Krajowej Rady Izb Rolniczych  o zmianę współczynnika stosowanego do wyliczania powierzchni poplonów w ramach zazielenienia. MRiRW  udzieliło następujących wyjaśnień: "Do...