Świński dołek w Wielkopolsce 

Wielkopolska Izba Rolnicza, uznając sytuację na rynku żywca wieprzowego za kryzysową, apeluje do ministra rolnictwa o niezwłoczne podjęcie przez rząd działań zmierzających do złagodzenia...

Izby rolnicze pytają – resort rolnictwa odpowiada 

Odpowiadając na wniosek samorządu rolniczego dotyczący zmiany przepisów prawnych w zakresie nadzoru nad utrzymywaniem urządzeń melioracyjnych, resort rolnictwa informuje , że zgodnie z rozporządzeniem...

KRIR o ubezpieczeniu pracowników sezonowych 

Krajowa Rada Izb Rolniczych wnioskuje do ministra rolnictwa o przyspieszenie prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych...

Zwolnić rolników z podatku od czynności cywilnoprawnych 

Krajowa Rada Izb Rolniczych wnioskuje do ministra rolnictwa o podjęcie działań, aby znowelizować przepisy, które nakładają na rolnika obowiązek opłacenia podatku od czynności cywilnoprawnych...

KRIR wnioskuje o uwzględnienie okresu służby wojskowej do emerytury rolniczej 

Krajowa Rada Izb Rolniczych wnioskuje do ministra rolnictwa o rozważenie możliwości zmiany przepisów, tak aby okres zasadniczej służby wojskowej był uwzględniany przy ustalaniu prawa...

KPIR: nie godzimy się na takie rozwiązania 

Kujawska-Pomorska Izba Rolnicza jest przeciwna wprowadzeniu w takim kształcie, na obszarze całego kraju rozporządzenia ministra rolnictwa w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem...
Świnie w zagrodzie

W sprawie trudnej sytuacji na rynku trzody chlewnej 

Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego apeluje do ministra rolnictwa o podjęcie działań mających na celu poprawę sytuacji na rynku trzody chlewnej. - Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego z...

Dofinansować również utylizację drobiu 

Na wniosek producentów drobiu Podlaska Izba Rolnicza skierowała pismo do ministra rolnictwa z prośbą o zmianę zasad korzystania producentów rolnych z usług utylizacyjnych z...

Szkolenie z obsługi aplikacji e-WniosekPlus 

11 stycznia w Biurze KRIR w Parzniewie odbyło się szkolenie dotyczące obsługi aplikacji e-WniosekPlus, które przeprowadzili pracownicy Centrali Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W szkoleniu...

Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej na nowych zasadach 

Krajowa Rada Izb Rolniczych wystąpiła do resortu rolnictwa o zmianę przepisów Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania,...