Więcej edukować niż karać

Krajowa Rada Izb Rolniczych jest przeciw podwyższaniu kar za złe traktowanie zwierząt. A zwiększenie wymiaru kar jak i rozszerzenie sankcji administracyjnych proponuje resort sprawiedliwości...

Uwagi samorządu rolnicze

Zdaniem Krajowej Rady Izb Rolniczych wprowadzenie w projekcie ustawy o zmienie ustawy o nawozach i nawożeniu ułatwień dla powstawania małych biogazowni rolniczych zasilanych substratami...

Uwagi KRIR

Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełniać formularz wniosku umieszczany na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji...

Odstąpić od wymierzania kar

Choć z końcem roku 2016 upłynął termin wykonania i przekazania do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa spisu zwierząt gospodarskich, z tego obowiązku wywiązała się...

Izby rolnicze powinny być partnerem

Zdaniem izb rolniczych przepisy powołujące Rady Społeczne przy Agencji Nieruchomości Rolnych powinny być tworzone na poziomie rozporządzeń lub nawet ustawy. W istniejących Radach Społecznych...

Zimowiska KRIR

Krajowa Rada Izb Rolniczych zgodnie już z kilkuletnią tradycja również i w tym roku jest organizatorem wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży, których co...

W sprawie kar za nieprzestrzeganie przepisów przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego

Poniżej prezentujemy uwagi Krajowej Rady Izb Rolniczych do przygotowanego przez Ministerstwo Rolnictwa i rozwoju Wsi projektu rozporządzenia w sprawie kar za nieprzestrzeganie przepisów przy...

Uwzględnili uwagi samorządu rolniczego

W projekcie ustawy o ochronie prawnej odmian roślin Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju wsi uwzględniło uwagi samorządu rolniczego , które dotyczyły przede wszystkim konieczności ograniczenia...

Sposób wyliczania pomocy jest źle skonstruowany?

Dużo kontrowersji wśród rolników budzą zasady przyznawania pomocy finansowej dla producentów rolnych, w których gospodarstwach powstały straty w wyniku ujemnych skutków przezimowania.  Do urzędów...

Bronimy się przed ASF

Wielkopolska Izba Rolnicza wspólnie z Wojewódzkim Inspektoratem Weterynarii w Poznaniu, Wielkopolskim Wydawnictwem Rolniczym  i Spółdzielczą Grupą Bankową  organizują konkurs pt. „Bronimy się przed ASF”...