Samorząd rolniczy wnioskuje

Samorząd rolniczy wnioskuje do ministra rolnictwa o przeanalizowanie pod względem prawnym przepisów ustawy z 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin dotyczących...

Czasowe wyrejestrowanie pojazdów

Samorząd rolniczy wnioskuje do Ministra Infrastruktury i Budownictwa Andrzeja Adamczyka o zmianę przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym i umożliwienie czasowego wyrejestrowania ciągników i...

Uwagi izb rolniczych w sprawie stawek opłat za usługi wodne

Do konsultacji społecznych skierowany został projekt  rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne. Samorząd rolniczy w dokumencie tym  zaproponował następujące zmiany: 1) W...

Opinia izby rolniczej jest konieczna

Samorząd rolniczy  informuje, iż zgodnie z treścią art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j....

Rolnictwo ekologiczne – KRIR pyta, resort rolnictwa odpowiada

W odpowiedzi na wystąpienie Zarządu KRIR dotyczący utworzenia programów wspierających w zakresie produkcji ekologicznej, resort rolnictwa poinformował, że w celu rozwoju sektora rolnictwa ekologicznego...

Modernizacja gospodarstw rolnych – propozycje samorządu rolniczego

Samorząd rolniczy przekazał ministrowi rolnictwa swoje uwagi i propozycje dotyczące operacji typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego...

W sprawie zasad przedłużania dzierżaw – KRIR pyta, KOWR odpowiada

Prezentujemy odpowiedź Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na pismo samorządu rolniczego w sprawie przedłużania umów dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. "Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa...

Większe stawki zwrotu podatku akcyzowego

W związku z rosnącymi z roku na rok kosztami  produkcji rolniczej zdaniem samorządu rolniczego należy zwiększyć stawkę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju...
Sarna w zbożu

Konieczny odstrzał jeleniowatych

Krajowa Rada Izb Rolniczych wnioskuje do ministra środowiska  o przeprowadzenie redukcyjnego odstrzału jeleniowatych w województwie zachodniopomorskim. - Według danych GUS w 2016 r.  liczebność jeleni...

Polska w prezydium Komisji Kobiet Copa – Cogeca

Danuta Lebioda reprezentująca Krajową Radę Izb Rolniczych została pierwszą wiceprzewodniczącą Komisji Kobiet w sekretariacie Copa – Cogeca. Natomiast przewodniczącą została Lotta Folkesson ze szwedzkiej...