Opieka nad ludźmi starszymi na wsi

Samorząd rolniczy wnioskuje do ministra rolnictwa o umożliwienie rolnikom skorzystania z premii na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej w ramach PROW 2014-2020, lub z innych działań...

Rolniczki motorem innowacji

,,Rolniczki motorem wzrostu innowacji w polskich gospodarstwach‘’ – to tytuł konkursu organizowanego przez Krajową Radę Izb Rolniczych, którego celem jest promocja ważnej roli, jaką...

Aplikacja e-wniosek do poprawki

Uruchomiona przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa aplikacja e – wniosek, za pośrednictwem której rolnicy mogli wersji elektronicznej składać wnioski o dopłaty bezpośrednie  często...

Konieczne jest skrócenie karencji

Krajowa Rada Izb Rolniczych wnioskuje do ministerstwa rolnictwa o pilne podjęcie działań mających na celu skrócenie okresu karencji obowiązywania umów ubezpieczeniowych do 7 dni. W...

Potrzebna pilna interpretacja przepisów

Krajowa Rada Izb Rolniczych wnioskuje do Ministra Środowiska o pilne wydanie szczegółowej interpretacji przepisów rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 marca 2010 r. w...

Konieczna jednoznaczna interpretacja przepisów

Zdaniem izb rolniczych konieczna jest jednoznaczna interpretacja prawna w kwestii przejścia na emeryturę w przypadku zakupu ziemi i obowiązku prowadzenia gospodarstwa rolnego, w skład...

Ubój gospodarczy – zmiana przepisów jest konieczna

Krajowa Rada Izb Rolniczych wnioskuje do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zmianę przepisów dotyczących uboju gospodarczego. Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych realizując wniosek z...

Na bazie azotanu amonu

Krajowa Rada Izb Rolniczych popiera stanowisko  Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego dotyczące wprowadzenia  5-letniego okresu przejściowego dla towarów na bazie azotanu amonu, które w wyniku...

Postulaty KRIR odnośnie do WPR po 2020 r.

W związku z trwającą dyskusją o zmianach Wspólnej Polityki Rolnej na okres po 2020 roku oraz przeglądem wieloletnich ram finansowych UE przedstawiamy  postulaty samorządu...

MIR proponuje

Zdaniem Mazowieckiej Izby rolniczej  duże zapasy  w Unii Europejskiej mleka w proszku i masła (sięgające  około 0, 5 mln ton) jeśli zostaną skierowane na...