W trakcie oprysku

KRIR wnioskuje

W związku z planowanym przez Komisję Europejską wycofaniem z użycia wielu substancji aktywnych stosowanych w środkach ochrony roślin rolniczych i sadowniczych samorząd rolniczy wnioskuje...

Główny Inspektor Sanitarny odpowiada….

Główny Inspektor Sanitarny odpowiada na pismo samorządu rolniczego w sprawie wymagań dotyczących badań wody pitnej wykorzystywanej w gospodarstwie. Regulacje prawne dotyczące bezpieczeństwa zdrowotnego wody Na wstępie...

Wcześniejsze emerytury dla rolników

Krajowa Rada Izb Rolniczych wnioskuje do  Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o podjęcie inicjatywy zmiany przepisów, które umożliwią rolnikom przechodzenie na wcześniejszą emeryturę w...

Stawiają na nawozy mineralne

Zdaniem Mazowieckiej Izby Rolniczej  trzeba zabezpieczyć w prawodawstwie Unii Europejskiej dalszą możliwość stosowania w produkcji nawozów mineralnych fosforytów zawierających kadm. - Wykluczenie fosforytów pochodzących ze...

W sprawie umów ubezpieczenia upraw

Poniżej zamieszczamy odpowiedz Jacka Boguckiego, sekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi na pismo Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie zgłaszanego przez wojewódzkie...

Zasady ustalania i aktualizacji powierzchni PEG

Poniżej prezentujemy odpowiedz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na wniosek samorządu rolniczego dotyczący ujednolicenia przez ARiMR powierzchni maksymalnego kwalifikowalnego obszaru (PEG). Przede wszystkim należy wyjaśnić,...

Opieka nad ludźmi starszymi na wsi

Samorząd rolniczy wnioskuje do ministra rolnictwa o umożliwienie rolnikom skorzystania z premii na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej w ramach PROW 2014-2020, lub z innych działań...

Rolniczki motorem innowacji

,,Rolniczki motorem wzrostu innowacji w polskich gospodarstwach‘’ – to tytuł konkursu organizowanego przez Krajową Radę Izb Rolniczych, którego celem jest promocja ważnej roli, jaką...

Aplikacja e-wniosek do poprawki

Uruchomiona przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa aplikacja e – wniosek, za pośrednictwem której rolnicy mogli wersji elektronicznej składać wnioski o dopłaty bezpośrednie  często...

Konieczne jest skrócenie karencji

Krajowa Rada Izb Rolniczych wnioskuje do ministerstwa rolnictwa o pilne podjęcie działań mających na celu skrócenie okresu karencji obowiązywania umów ubezpieczeniowych do 7 dni. W...