Dzikie ptactwo szkodzi rolnikom

Na wniosek Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w Sieradzu do której zwrócili się rolnicy z miejscowości Mikołajewice, gmina Warta zarząd Izby rolniczej Województwa Łódzkiego...

KRIR zaprasza

Krajowa Rada Izb Rolniczych w ramach operacji pt. „Upowszechnianie wiedzy w zakresie innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich” planuje...

Dla wszystkich rolników

Krajowa Rada Izb Rolniczych wnioskuje do Mateusza Morawieckiego -  Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zmiany dokonanej w ramach nowelizacji o...

W ocenie samorządu rolniczego

Poniżej prezentujemy opinie samorządu rolniczego do rozporządzeń Ministra Środowiska dotyczących polowań, gatunków zwierząt łownych i planów łowieckich. Rozporządzenie Ministra Środowiska zmieniające rozporządzenie w sprawie...

Samorząd rolniczy wnioskuje

Krajowa Rada Izb Rolniczych wnioskuje do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  o rozważenie możliwości zmiany ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich z...

Zielona energia – zbyt małe wsparcie

Poniżej prezentujemy uwagi izb rolniczych  do projektu rozporządzenia Ministra Energii w sprawie zmiany wielkości udziału ilościowego sumy energii elektrycznej wynikającej z umorzonych świadectw pochodzenia...

Zalane pola w zachodniopomorskim

Nie mają w tym roku powodów do zadowolenia rolnicy z województwa zachodniopomorskiego. Straty w uprawach spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne są ogromne. - Sytuacja jest...

Resort środowiska odpowiada na wniosek KRIR

Poniżej prezentujemy odpowiedz Ministerstwa Środowiska na wniosek samorządu rolniczego w sprawie włączenia zajęcy do katalogu zwierząt łownych, za które wypłacane są odszkodowania. ,,Zgodnie z art....

W sprawie szacowania szkód

Prezentujemy odpowiedź  Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na wniosek Krajowej Rady Izb Rolniczych dotyczący wydłużenia do końca lipca prac komisji ds. szacowania strat  powstałych...

Kierunek Rozwój

„Kierunek Rozwój” to nazwa  projektu realizowanego w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, dwuletniego Planu Operacyjnego na lata...