KRUS informuje

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego uprzejmie przypomina o zbliżającym się terminie na złożenie w Kasie zaświadczenia albo oświadczenia dotyczącego rocznej kwoty należnego podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy od przychodów...

Energia odnawialna podstawą  energetyki obywatelskiej

Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej 7 lipca 2017 roku w Centrum Współpracy Międzynarodowej w Grodnie k. Międzyzdrojów organizuje II edycję konferencji naukowej pt. „Pokonywanie...

Czas na jabłka z Europy

"Czas na jabłka z Europy" to nazwa kampanii realizowanej przez Związek Sadowników RP (w oparciu o umowę z Agencja Rynku Rolnego) zgodnie z wytycznymi...

Dzień Praw Zwierząt

22 maja obchodzony był Dzień Praw Zwierząt ustanowiony przez Fundację Gaja dla podkreślenia wagi, przyjętej przez polski parlament, Ustawy o ochronie zwierząt (1997r.). Petycję...

Koja inwestuje…

Łącznie o ponad 2700 metrów kwadratowych powierzchni magazynowych i produkcyjnych powiększył się zakład firmy Koja ze Stawisk. To podlaskie przedsiębiorstwo jest jednym z największych,...

Nowe obszary OSN

Poniżej prezentujemy stanowisko Krajowej Rady Izb Rolniczych dotyczące konieczności podjęcia działań przez Rząd RP w związku z ustaleniem nowych obszarów OSN. W związku z podjętymi...

Nowe zasady zarządzania zasobami wodnymi

W trakcie 42 posiedzenia Sejmu RP (24 – 26 maja) posłowie rozpoczną pracę nad rządowym projektem nowego Prawa wodnego wykonującym unijną Ramową Dyrektywę Wodną. Jak...

Dywersyfikacja upraw – nowy termin

23 maja 2017 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podpisał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie okresu obliczania udziału różnych upraw w celu dywersyfikacji upraw,...

Zgodnie z przyjętym harmonogramem

W ramach płatności bezpośrednich za 2016 rok Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wypłaciła już 13,793 mld zł, co stanowi 93,03 proc. puli środków przeznaczonych...

Pszczoły z importu

W skutek wyjątkowo niekorzystnych warunków meteorologicznych, występujących w okresie listopad 2016 – maj 2017 w krajowych pasiekach pszczelich wystąpił masowy upadek rodzin pszczelich.  Ilościowe...