KRUS informuje – waloryzacja emerytur i rent rolniczych

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od dnia 1 marca 2017 r. kwoty świadczeń emerytalno-rentowych przysługujących do 28 lutego 2017 r. podlegają podwyższeniu –...
video

Oryginalny, znaczy bezpieczny

Podrabiane środki ochrony roślin to spore zagrożenie. Ich zastosowanie na polu grozi może skutkować nie tylko brakiem skuteczności w zwalczaniu danego patogenu, ale grozi...

W sprawie klimatycznego bilansu wodnego

Uwagi samorządu rolniczego do projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wartości klimatycznego bilansu wodnego dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb. Zdaniem...

To krok w dobrym kierunku

Copa i Cogeca zadowolone są z działań ministrów UE przeciw nakładaniu patentów na rośliny uzyskane w procesach o charakterze czysto biologicznym, przypominając, że prawo...

Pod patronatem ministra rolnictwa

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel objął honorowym patronatem nad realizowaną przez Polska Izba Mleka wraz z Polską Federacją Hodowców Bydła i Producentów...

Wizyta ministra rolnictwa w Krakowie

W poniedziałek 20 lutego w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie odbyła się z udziałem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela kolejna konferencja z...

W opinii samorządu rolniczego

W odpowiedzi na projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia działalności w zakresie utrzymywania zwierząt gospodarskich, w...

Kolejne przypadki ptasiej grypy

Po raz kolejny o swojej obecności w naszym kraju przypomniała ptasia grypa. Kolejne jej przypadki stwierdzono u dzikich ptaków na terenie województwa dolnośląskiego oraz...

Konkurs fotograficzny Copa – Cogeca

Copa i Cogeca zainaugurowały 21 lutego otwarty dla wszystkich konkurs fotograficzny, którego uczestnicy nadsyłają zdjęcia ukazujące dobre praktyki hodowlane stosowane przez unijnych rolników i...

KRIR interweniuje

W związku z licznymi sygnałami od rolników dotyczącymi rozwieszania na przejazdach kolejowych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. informacji w sprawie likwidacji przejazdów i...