Świnia

Identyfikacja i rejestracja zwierząt – nowe rozporządzenie MRiRW 

Do konsultacji społecznych został skierowany projekt rozporządzenia ministra rolnictwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zamieszczanych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych. Projekt rozporządzenia stanowi...

Zamiast płotu – potrzeba etatów 

Według Krajowego Związku Pracodawców Producentów Trzody Chlewnej niezbędnych jest 500 nowych etatów w Inspekcji Weterynaryjnej, aby podjąć bardziej skuteczne działania w walce z wirusem...

Wystawa Zwierząt Hodowlanych – Minikowo 

Targi rolno-przemysłowe AGRO-TECH w Minikowie w tym roku połączone były z Krajową Wystawą Bydła Mięsnego (3. edycja) i z Regionalną Wystawą Zwierząt Hodowlanych (19....

Trzeba ograniczyć ubój gospodarczy na terenie stref ASF 

Krajowy Związek Pracodawców Producentów Trzody chlewnej postuluje o ograniczenie uboju gospodarczego w strefach występowania wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASF) ze względu na to, że...

Zmiany w znakowaniu i rejestracji zwierząt 

20 czerwca rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, przedłożony przez ministra rolnictwa. Zaproponowane regulacje zmniejszają obciążenia administracyjne związane z identyfikacją...

Jak kwalifikować odchody zwierzęce? 

Krajowy Związek Pracodawców Producentów Trzody Chlewnej wystąpił do Ministerstwa Środowiska o jednoznaczną i jasną wykładnię przepisów ustawy o odpadach, bowiem albo się one wzajemnie...

Nowy program azotanowy: potrzeba nowych płyt, zbiorników i silosów 

Nowy program azotanowy ma ograniczyć odpływ azotu pochodzącego ze źródeł rolniczych. W związku z tym programem ponad pół miliona polskich rolników posiadających zwierzęta zostanie...

Ułatwienia w rejestracji zwierząt gospodarskich 

Do rozpatrzenia przez Radę Ministrów został skierowany opracowany w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji...

Zmiany w identyfikacji i rejestracji świń 

Ministerstwo rolnictwa zapowiada zmiany w znakowaniu świń. Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt został przyjęty już przez Stały Komitet...

Kwalifikacja ogierów 

W dniach 15-16 maja w JKS Przybyszewo w Lesznie odbędzie się kwalifikacja ogierów ras szlachetnych do polowego treningu wierzchowego oraz wstępna kwalifikacja do stacjonarnego treningu zaprzęgowego. Ocenie poddane zostaną wyłącznie ogiery, których zgłoszenie...