A   A   A

Izby rolnicze

Zmiany w dobrym kierunku

Samorząd rolniczy pozytywnie ocenia kierunek zmian zaproponowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników Uwzględnia on postulowane przez rolników zapisy upraszczające rozpoczynanie i prowadzenie działalności polegającej na sprzedaży produktów przetworzonych pochodzących z własnego gospodarstwa.
Udostępnij

Konieczna nowelizacja prawa łowieckiego

Krajowa Rada Izb Rolniczych wystąpiła do Przewodniczących Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska o niezwłoczne przyjęcie nowelizacji ustawy Prawo łowieckie.
Udostępnij

Nieprzemyślana nowelizacja ustawy o izbach rolniczych

Prezentujemy przekazane Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi stanowisko Krajowej Rady Izb Rolniczych do poselskiego (Kukiz’15) projektu ustawy o zmianie ustawy o izbach rolniczych oraz niektórych innych ustaw.
Udostępnij

IRWŁ wnioskuje do premier Szydło

Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego wnioskuje do Premier Ewy Szydło o wprowadzenie w trybie pilnym zmian w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników z 20.12.1990r. (t.j. Dz. U. z 2008r. Nr 50, poz.291) umożliwiających zaliczenie okresów zatrudnienia i podlegania ubezpieczeniu społecznemu na zasadach ogólnych tj. w ZUS do okresów ubezpieczenia w KRUS, od których uzależnione jest nabycie praw do emerytury rolniczej.
Udostępnij

KRIR odcina się od Izdebskiego i protestów

Krajowa Rada Izb Rolniczych pod koniec stycznia oficjalnie oświadczyła, że zdecydowanie odcina się od działań Sławomira Izdebskiego, przewodniczącego rolniczego OPZZ.
Udostępnij

KRIR wyegzekwuje od Rady Ministrów konkretne działania?

Krajowa Rada Izb Rolniczych oficjalnie już domaga się od Rady Ministrów podjęcia konkretnych działań w celu poprawy sytuacji w branży rolniczej. KRIR podjęła już w tej kwestii uchwałę.
Udostępnij

Spotkanie z rolnikami

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Marek Sawicki spotkał się w ubiegłym tygodniu z rolnikami reprezentującymi Krajową Radę Izb Rolniczych oraz branżowe związki zawodowe funkcjonujące w rolnictwie.
Udostępnij

Piknik Zbożowy na Podlasiu

Podlaska Izba Rolnicza serdecznie zaprasza na Piknik Zbożowy.
Udostępnij

Czas na konkretne decyzje

Czas i pora na podjęcie konkretnych decyzji, także po stronie Polskiego Związku Łowieckiego.
Podlaska Izba Rolnicza informuje, iż dnia 15 lipca b.r. o godz. 10.00 odbędzie się w Gminnym Ośrodku Kultury w Juchnowcu Kościelnym (ul. Plac Królowej Rodzin 1) spotkanie rolników z przedstawicielami Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Białymstoku. Tematem spotkania będzie wzrastająca ilość szkód wyrządzanych w uprawach rolnych przez dziki oraz wypracowanie skutecznych działań zmierzających do redukcji populacji dzików a także uzyskanie przez rolników odpowiednich odszkodowań za wyrządzane szkody.
Udostępnij

Uwagi KRIK do projektu ustawy polityki spójności finansowania

We wcześniejszych zapowiedziach Rządu RP w ramach Polityki Spójności na działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich miało zostać przeznaczonych 5,2 mld euro
9 lipca br. zarząd KRIR przekazał swoje uwagi do rządowego projektu ustawy o zasadach realizacji programów polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020.
Udostępnij

Strony

Subscribe to Izby rolnicze
html.tpl