A   A   A

Izby rolnicze

KRIR pyta – resort rolnictwa odpowiada

Prezentujemy odpowiedz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na pismo Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie podjęcia zmian przepisów rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz.Urz. UE L379 z 28.12.2006, str. 5)
Udostępnij

WIR apeluje

W nocy z 11 na 12 lipca przez Wielkopolskę przeszła fala nawałnic, którym nierzadko towarzyszyły opady gradu. Największe szkody powstały w powiecie wrzesińskim, ale chmury gradowe nie ominęły także innych obszarów województwa wojewódzkiego.
Udostępnij

Nowe zasady finansowania samorządu rolniczego

W trakcie 22 posiedzenia Sejmu RP miało miejsce pierwsze czytanie poselskiego projektu nowelizacji ustawy o izbach rolniczych oraz niektórych innych ustaw. Projekt wprowadza nowe zasady przeprowadzania wyborów do walnego zgromadzenia izb rolniczych oraz pozyskiwania środków finansowych na realizację ustawowych i statutowych zadań i celów tych izb.
Udostępnij

W sprawie środków ochrony roślin

24 czerwca na wniosek kilkunastu organizacji rolniczych zorganizowano spotkanie w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi poświęcone najbliższym decyzjom w zakresie środków ochrony roślin w Unii Europejskiej. Ministerstwo reprezentowała wiceminister Ewa Lech.
Udostępnij

Konieczna jest jednoznaczna interpretacja

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wnioskuje do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi o jednoznaczną interpretację, czy jeśli rolnik wysiał materiał jesienią, a uprawy wymarzły i siał ponownie, używając materiału kwalifikowanego czy elitarnego - na oba może dostać dopłatę.
Udostępnij

Pomorski Piknik Wieprzowy

O tym, dlaczego warto jeść wieprzowinę, można było się dowiedzieć podczas Pomorskiego Pikniku Wieprzowego zorganizowanego 19 czerwca w Starym Polu przez Pomorską Izbę Rolniczą .
Udostępnij

Ustawa o ziemi – uwagi PIR

Prezentujemy uwagi Pomorskiej Izby Rolniczej do ustawy z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie innych ustaw.
Udostępnij

Dla dzieci rolników

Izby rolnicze już po raz kolejny organizują kolonie letnie, dofinansowane ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników, dla dzieci i młodzieży szkolnej do 16 roku życia, których przynajmniej jedno z rodziców jest ubezpieczone w pełnym zakresie lub jedno z rodziców jest uprawnione do świadczeń z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
Udostępnij

IRWŁ apeluje do premier Szydło

W związku z trudną sytuacją na rynku mleka Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego apeluje do premier Beaty Szydło o opracowanie programu pomocowego dla sektora mleczarskiego.
Udostępnij

Zmiana jest niezbędna

Krajowa Rada Izb Rolniczych wnioskuje do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zmianę procedur uzupełniania wniosków składanych w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w czasie ostatniego naboru na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
Udostępnij

Strony

Subscribe to Izby rolnicze
html.tpl