A   A   A

Izby rolnicze

W sprawie wysiewu międzyplonów ścierniskowych

W związku zgłaszanymi przez rolników problemami z dotrzymaniem terminu wysiewu poplonów ścierniskowych Krajowa Rada Izb Rolniczych wystąpiła do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o przekazanie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wytycznych, aby kierownicy Biur Powiatowych ARiMR uwzględniali wyjątkową sytuację pogodową i uznawali zgłaszane przez rolników wystąpienie nadzwyczajnych okoliczności uniemożliwiających spełnienie wymagań zazielenienia.
Udostępnij

Mniejszy popyt na maszyny rolnicze

W ostatnim półroczu zmalała skłonność sektora rolniczego do inwestycji. Od stycznia zarejestrowano 4180 nowych ciągników rolniczych. W analogicznym okresie zeszłego roku było ich blisko 2-krotnie więcej (7481 sztuk).
Udostępnij

Resort finansów odpowiada – w sprawie podatku rolnego

Krajowa Rada Izb Rolniczych wnioskowała do Ministerstwa Finansów o zwolnienie z podatku rolnego gruntów objętych w trwałe zagospodarowanie na podstawie umowy dzierżawy od osoby fizycznej. Prezentujemy odpowiedź resortu rolnictwa na pismo KRIR.
Udostępnij

Zdrowo, smacznie i ekologicznie podczas Dnia Otwartego w Ekocentrum ICPC

Pod hasłem "Bezpośrednio od polskiego rolnika" Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi – ICPPC w niedzielę 21 sierpnia organizuje w gospodarstwie Jadwigi Łopaty w Stryszowie (woj, małopolskie) "Dzień otwarty w EKOCENTRUM ICPPC".
Udostępnij

KRIR pyta, resort rolnictwa odpowiada

Prezentujemy odpowiedź ministerstwa rolnictwa na pismo Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie umożliwienia ubiegania się o przyznanie pomocy w ramach PROW 2014-2020 „Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” rolnikom, którzy posiadają protokół oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi sporządzony w 2014 r.
Udostępnij

KRIR pyta – resort rolnictwa odpowiada

Prezentujemy odpowiedz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na pismo Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie podjęcia zmian przepisów rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz.Urz. UE L379 z 28.12.2006, str. 5)
Udostępnij

WIR apeluje

W nocy z 11 na 12 lipca przez Wielkopolskę przeszła fala nawałnic, którym nierzadko towarzyszyły opady gradu. Największe szkody powstały w powiecie wrzesińskim, ale chmury gradowe nie ominęły także innych obszarów województwa wojewódzkiego.
Udostępnij

Nowe zasady finansowania samorządu rolniczego

W trakcie 22 posiedzenia Sejmu RP miało miejsce pierwsze czytanie poselskiego projektu nowelizacji ustawy o izbach rolniczych oraz niektórych innych ustaw. Projekt wprowadza nowe zasady przeprowadzania wyborów do walnego zgromadzenia izb rolniczych oraz pozyskiwania środków finansowych na realizację ustawowych i statutowych zadań i celów tych izb.
Udostępnij

W sprawie środków ochrony roślin

24 czerwca na wniosek kilkunastu organizacji rolniczych zorganizowano spotkanie w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi poświęcone najbliższym decyzjom w zakresie środków ochrony roślin w Unii Europejskiej. Ministerstwo reprezentowała wiceminister Ewa Lech.
Udostępnij

Konieczna jest jednoznaczna interpretacja

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wnioskuje do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi o jednoznaczną interpretację, czy jeśli rolnik wysiał materiał jesienią, a uprawy wymarzły i siał ponownie, używając materiału kwalifikowanego czy elitarnego - na oba może dostać dopłatę.
Udostępnij

Strony

Subscribe to Izby rolnicze
html.tpl